College nieuwsflits Leidschendam-Voorburg

Werkplan politie Leidschendam Voorburg
Bureau Leidschendam Voorburg van politie Haaglanden heeft een werkplan voor 2005 opgesteld waarin onder meer de prioriteiten worden gesteld bij de inzet en doelstellingen van de politie. Over het plan is nauw overleg geweest tussen de bureauchef van politie, de gebiedsofficier van justitie en de burgemeester. Komend jaar liggen de prioriteiten van de politie bij jeugdcriminaliteit, bedreiging en mishandeling, woninginbraak, diefstal uit motorvoertuigen, bestrijding overlast van uitgaansgebieden, en veiligheid in en om scholen. Deze prioriteiten sluiten goed aan bij de activiteiten van de gemeentelijke nota Veiligheid. Het stellen van prioriteiten betekent overigens niet dat andere delicten geen aandacht krijgen. Uit de criminaliteitscijfers over de eerste helft van dit jaar blijkt dat het aantal aangiften in Leidschendam Voorburg van de belangrijkste criminaliteitsproblemen onder, of zelfs ruim onder het gemiddelde ligt. Voor meer (pers)informatie over dit onderwerp: Ben van Vliet, telefoon (070) 3009303, mobiel (06) 54964009, e mail bjm.van.vliet@leidschendam voorburg.nl