Dorpsraadvergaderingen 2005

De Dorpsraadvergadering van 9 december 2004 zal geen doorgang vinden.
De vergaderdata voor volgend jaar zijn:
donderdag 10 februari 2005
donderdag 19 mei 2005
donderdag 15 september 2005
donderdag 1 december 2005.

Met vriendelijke groet,Harma den Boef, secretaris Dorpsraad