Boeteviering

Al heel wat jaren geleden waren de weken voor Kerstmis en Pasen bezet met biechten. Er waren bepaalde tijden aangegeven dat er gebiecht kon worden en dan waren er ook rijen. Maar dit is al weer heel lang geleden.H et had ook wel iets, men was toch bij het komende feest betrokken. Als we nu aan jong volwassenen vragen wat biechten is dan zijn de antwoorden veelal; “dat heeft toch met zonden te maken”. Wat zijn zonden? Daar hangt mij nog een heel duidelijk antwoord voor ogen van iemand uit de vorige parochie voor ogen. Ik moest iemand de ziekenzalving geven en toen zei hij: dan moet je ook erbij nog biechten, maar weet U wat zonden is? Ik keek hem aan en zei “weet jij het wel?” Hij zei: in de dagen voor kerstmis en pasen staan ze in grote rijen voor de biechtstoel. Wij gingen in onze jonge jaren dan kijken in de kerk hoe groot de rij was en wie er stonden. Als er een jachtopziener in de rij stond dan telden we de mensen die voor hem in de rij stonden. Als dat er 25 waren of meer dan zeiden we tegen elkaar: dat duurt zeker nog wel zowat een uur. Dan gingen we met elkaar de duinen in en vingen dan konijnen. Je moet de kans benutten, als je daar geen gebruik van maakte dan was dat zonde van de kansen die er lagen. Zonde is dus als je de kansen niet hebt benut die er voor je lagen. We hebben zovele kansen om liefde, respect en dankbaarheid uit te spreken en we hebben die kansen niet benut. Daar is de gezamenlijke boeteviering voor en op weg naar kerstmis kunnen we daar gebruik van maken. Vrijdagavond om 7 uur is daar een gelegenheid voor op weg naar kerstmis. Laten we ook de boeteviering betrekken bij onze voorbereiding op kerstmis.
Graag tot ziens. B.v.d.Plas, pastoor