DIT STOMPWIJK HEEFT TOEKOMST !!!!!!!!!

Dat STOMPWIJK toekomst heeft is gebleken aan de grote opkomst bij de j.l. gehouden vergadering waar terdege zeer goede alternatieven naar voren zijn gebracht en er nog vele in de pijplijn zullen zitten maar dan zal de gemeente haar prestige object moeten laten varen en oren moeten hebben voor haar burgers.
Hieruit blijkt dat STOMPWIJK zeker niet zal wegkwijnen bij geen of minimale huizenbouw, al denkt de CDA dat wel, zoals geschreven in de dorpsketting wat overkwam als zieltjes winnen met achterhaald oud nieuws. Het mag duidelijk zijn dat Stompwijk zelf over haar eigen dorp wil beslissen en niet door mensen van achter een bureau die door haar onwetendheid het groene hart en haar landelijk aanzien om zeep willen helpen. Wij zullen zoals Leo (v.d. Zustersdijk) wekelijks schrijft ons moeten bundelen (Actie groep, met mensen die de juiste kennis bezitten aan het roer) om Leidschendam/Voorburg tot een menselijke c.q natuurlijke reïncarnatie te laten komen. Leo schrijft ook dat men nog niet klaar is met STOMPWIJK m.a.w. dorpsgenoten blijf niet stil zitten maar kom op voor je rechten/medezeggenschap en strijdt waar we zo trots op zijn: ons Dorp, Onze Polders/Landschap en ons Groene Hart.
STOMPWIJK heeft zich al jaren gered en kan of zal dat in de toekomst bevestigen. Daarom de vraag aan de gemeente,kom om de tafel met je burgers en zeker met de Dorpsraad die nog nauwere contacten zal onderhouden met haar eigen inwoners en zeker met de raadsleden. Met het motto De Huid Zal Duur Verkocht Worden gaan we de strijd aan voor ons dorpsbelang want als we dit niet stoppen zal het zeker niet bij die 350 huizen blijven. Voor je het weet is Leidschenveen vervangen door Stompwijkseveen al zal men dit wederom stellig willen ontken nen zoals ze dat enige tijd geleden ook deden over mijn schrijven over het plan wat ze nu inzetten. Het is de laatste tijd wel degelijk gebleken dat STOMPWIJK stevig op de kaart staat met haar natuur/landschap en haar grote sporters en diverse grote activiteiten tot zelfs in Noord Holland worden we gevolgd en sterkte gewenst, zo ook bij de plaatsen in onze naaste omgeving (het Groene Hart) die met dit voorbeeld gaarne de koppen bij elkaar willen steken om het landschap voor de toekomst en voor onze kinderen en nazaten daarvan een stuk natuurlijk Nederland willen behouden. Dorpsraad houd je oor te luister daar niet alleen de gemeente L’dam/ V’burg honger heeft. Stel U zich eens voor dat er met al onze randge meentes in de wijde omtrek nieuwe gemeenteborden worden geplaatst, bijv. Hazerswoude, Zoeterwoude, Benthuizen, Stompwijk etc. etc. met onderaan gemeente Het Groene Hart. Dat staat als een mooi pak met een uitstekende passende stropdas. Eerlijk gezegd zie ik in deze (moeilijke) oplossing een mooie toekomst voor een ieder. En we zien wel of er dan weer aangebeld wordt !!!!!!!!
We kunnen hier beter ruim 24 miljoen EURO’S in stoppen dan in de plannen die er nu liggen.

Sanering Glastuinbouw:
Het zal al bij de gemeente bekend zijn dat er in Stompwijk tuinders zijn gestopt of gaan stoppen of willen gaan verhuizen dus laat men de glastuinbouw zijn natuurlijke beloop dan saneert het zichzelf zonder er MILJOENEN EURO’S voor uit te trekken, een rare gewaarwording is dus dat men een gouden handdruk toegereikt krijgt van onze gelden. Terwijl mij is geleerd dat je zelf de verplichting hebt om je eigen broek op te halen en niet je zakken open te houden, met alle begrip dat een ieder er hard heeft voor moeten werken maar dat moet ik bij mij baas ook. Wetende van dit kom je tot een logische redenering dat ze haar eigen glastuinbouw over wil hevelen naar Stompwijk om wederom tot een behoorlijk stuk bouwgrond te komen.

Stompwijkseweg/Dr. V Noortstraat
Ook dit zal MILJOENEN EURO’S moeten gaan kosten om het op te knappen met alle gevolgen van dien, een enorme overvolle A4 zal het een heerlijk alternatief vinden om Stompwijk aan te doen om als sluipverkeer de files te ontwijken wat dus een gigantische drukte met zich meebrengt en een onveilige situatie voor onze inwoners zal worden met de nadruk op onze kinderen en ouderen in ons dorp. Als men het jaarlijkse onderhoud gewoon had uitgevoerd dan was dit niet nodig geweest en eerlijk gezegd laat mij maar een keer hobbelen liever dan files etc. in ons dorp. Verder lezen we in onze Dorpsketting dat we vanuit de gemeente terdege sympathie en begrip vanuit diverse fractie meekrijgen wat positief ervaren word en hopen dat U met dit standpunt kracht zal bijzetten om de ondergang van dit schitterende dorp te behoeden. Hopende dat de Dorpsraad zeer alert over dit gebeuren zal blijven en de Stompwijkers per direct op de hoogte te zullen stellen over de voortgang. Gezien de bezorgde reacties vanuit ons dorp lijkt het niet overbodig om een enquête/referendum te houden om het ongenoegen te peilen in ons dorp, zodat het goed te gebruiken is bij de voortgang van ons dorpsbelang !!!! Als afsluiting wil ik het volgende nog kwijt, luisteren naar de burgers is geen schande maar een gave !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Peter v Viegen