Van de redactie 1

We gaan deze week van start met het kerstnummer. Wilt u uw advertentie uiterlijk zaterdag (liever nog eerder) inleveren, om te voorkomen dat we geheel gestresst het weekend in gaan. De prijzen voor een advertentie zijn, i.v.m. gekleurd papier, 50% hoger dan de gebruikelijke prijzen. Het kerstnummer wordt het laatste nummer van het jaar. De bezorgers kunnen de Dorpsketting afhalen op donderdag, eind van de ochtend.
De eerstvolgende wordt dan volgend jaar op 4 januari verspreid.
Red. Petra