Handtekeningenactie

STOMPWIJK BEDANKT…..
u heeft laten zien dat uw dorp Stompwijk een warm hart toedraagt
Handtekeningenactie groot succes

Afgelopen donderdagavond was het zover. De aangekondigde handtekeningenactie van VRIENDEN van STOMP WIJK. Met een dertiental lopers gingen wij op weg vanuit het huis van Joop van Schie. Allemaal met een extra set formulieren en een ballpoint. De Haagsche Courant was erbij om foto’s te nemen en het Leidsch Dagblad wilde wel eens weten hoe Stompwijk zelf reageerde en heeft een tijdje meegelopen. Een dag later stond er in de krant dat het een tijdrovend werk was, omdat je bij veel mensen gewoon even binnen moest komen voor een handtekening. Dat duurt zeker 5 minuten per adres!! Alom het stukje was zeer positief. Er waren nog aardig wat mensen die niet thuis waren, vermoedelijk de koopavond waar wij geen rekening mee hebben gehouden. Wanneer u onze actie steunt en u heeft uw handtekening nog niet gezet; de meeste lopers hebben een formulier bij u achtergelaten. Deze kunt u invullen en afgeven tot 30 december a.s. op de Zustersdijk 8. De stemmen zijn globaal geteld en wij hebben een 800 formulieren bij u opgehaald. Gezegd kan worden dat 95% van de Stompwijkse bevolking achter onze stelling staat dat er op beperkte schaal gebouwd mag worden in Stompwijk, maar dat de kosten van de glastuinbouwsanering niet opgelost mag worden door 350 / 400 woningen te bouwen in de Westeinderpolder. Wij prikken als VRIENDEN van STOMPWIJK een goed moment om deze handtekeningen aan Gedeputeerde Staten mevr. Jeltje van Nieuwenhoven af te leveren. Verder IEDEREEN HARTELIJK BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING. Het blijkt dat ons doel en acties worden gedragen in Stompwijk, te zien aan de vele reacties en de protestborden die inmiddels geplaatst zijn.

Afgelopen woensdag 15 december is er een interpellatiedebat aangevraagd bij Gedeputeerde Staten van Zuid Holland. Groen Links heeft diverse vragen gesteld aan G.S. over de ontwikkelingen, die op dit moment gaande zijn in Stompwijk. Wij hopen in ieder geval dat G.S. zich zal buigen over deze vragen en met een voor Stompwijk positieve uitslag komt. De Haagsche Courant meldt in de krant van vrijdag 17 december dat mevr. Jeltje van Nieuwenhoven de bouwplannen van de Gemeente Leidschendam Voorburg niet kent. Volgens haar zijn deze niet aangemeld, of het moet gebeurd zijn voordat zij Gedeputeerde werd. Alom¼, de Provincie weet van niets. Hier moet de gemeente dus nog een slag maken. En dan is er a.s. dinsdagavond de gemeenteraadsvergadering in Leidschendam Voorburg om 19.30 uur in Huize Swaensteyn, Herenstraat 72 74 te Voorburg. Ook daar heeft VRIENDEN van STOMPWIJK spreekrecht aangevraagd en zal zij ingaan op de grondexploitatie. Hopelijk zien wij hier weer veel Stompwijkers.

VRIENDEN van STOMPWIJK