GEZOCHT: NIEUWE (PLEEG)GEZINNEN

GEZOCHT: NIEUWE (PLEEG)GEZINNEN

Een kind hoort thuis te wonen. In het eigen gezin, waar het zich veilig en geborgen voelt. Helaas is dat voor sommige kinderen niet weggelegd. Soms kan een kind (tijdelijk) niet thuis wonen. Voor die kinderen zoeken wij een oplossing.

Jeugdformaat, de organisatie voor jeugdhulpverlening in Haaglanden, vindt dat ‘ergens anders wonen’ bij voorkeur in een gezin zou moeten zijn. Helaas is niet voor ieder kind dat hiervoor in aanmerking komt een gezin beschikbaar. Daarom zoeken wij mensen die vrijwillig (tijdelijk) een kind van een ander willen opvangen. U kunt zich aanmelden voor weekend of vakantieopvang, tijdelijke of langdurige opvang.
Kijk voor meer informatie op www.jeugdformaat.nl of bel 0800 0223432.