De vraag van de maand

D66 vindt het belangrijk de inwoners van Leidschendam Voorburg te betrekken bij de meningsvorming en besluitvorming in de politiek. Daarom stellen wij elke maand de vraag van de maand. Via Internet, e mail of eventueel telefonisch kunnen de burgers direct aan één van de gemeenteraadsleden van D66 hun mening geven over het onderwerp van de vraag. De vraag van de maand gaat telkens over een kwestie die binnen afzienbare tijd op de agenda van de gemeenteraad komt, of zou moeten komen. Met hun argumenten kunnen de burgers de discussies en afwegin gen in de gemeenteraad verbeteren. De fractie van D66 verwelkomt elke inbreng en zal de reacties betrekken bij het bepalen van haar standpunt in de gemeenteraad. De vraag van de maand:
Wat vindt u van de huidige regels en voorzieningen voor het houden van honden, en de verschillen op dat gebied tussen Leidschendam en Voorburg?
Reacties kunnen tot 28 februari worden gegeven via onze website
www.d66leidschendam voorburg.nl, of direct per e mail aan devraag@d66leidschendam voorburg.nl. Ook is het mogelijk ‘s avonds te bellen met Peter van Dolen (tel. 3272772). Reacties op de ‘vraag van de maand’ worden geplaatst op onze website. Elke maand wordt er een fles wijn verloot onder degenen die hebben gereageerd. Dit onder het motto ”makkelijker kunnen we het niet maken, maar wel smakelijker”.