Verzet tegen plannen Vlietland

De Vereniging Vrienden van Vlietland maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van het recreatiegebied Vlietland. Volgens de vereniging leiden de plannen er toe dat voor de duizenden bezoekers die jaarlijks in Vlietland komen een unieke mogelijkheid voor recreatie dicht bij huis verloren gaat. Ze maakt bezwaar tegen de bebouwing in een rijksbufferzone die er juist voor bedoeld is om de oprukkende verstedelijking tegen te gaan. Ook is de vereniging van mening dat de plannen slecht zijn voor flora en fauna.
Gemeente Leidschendam Voorburg en Recreatie Centrum Vlietland B.V. vinden dat er meer van Vlietland gebruik moet worden gemaakt. In het ontwerp bestemmingsplan dat tot en met 10 februari bij gemeente Leidschendam Voorburg ter inzage ligt wordt de realisatie van 120 recreatieappartementen en 102 vrijstaande bungalows mogelijk gemaakt. Daarnaast komen er voorzieningen voor de appartementen en de bungalows, restaurants en de nodige parkeer plaatsen. Deze ontwikkeling is volgens de gemeente nodig om de dagrecreatie te bekostigen, zoals een oefengolfbaan met een golfclubhuis, tennisbanen, een jeu de boulesbaan, midgetgolf en een avontureneiland.
Volgens de Vereniging is Vlietland in de zomer een drukbezocht recreatiegebied waar veel mensen hun vertier zoeken. En als het weer wat minder is, dan is het een mooie groene buffer tussen de bijna aan elkaar gebouwde steden in overvolle randstad. “Aan dit soort gebieden waar je dicht bij huis kunt wandelen en fietsen, genieten van water, zon en groen is steeds meer behoefte, en die moet je dus niet volbouwen”, aldus een woordvoerder van de vereniging. De vereniging Vrienden van Vlietland roept in een folder die in grote getale in Leiden, Voorschoten en Leidschendam verspreid wordt de mensen op om bezwaar te maken tegen de plannen.
Vereniging Vrienden van Vlietland
Ed Krijgsman (06 52 46 42 92), Louk Rademaker (06 25 56 33 89), Harre van der Nat (06 48 38 17 15), Website: www.vriendenvanvlietland.nl