Fancy Fair

Fancy Fair, Fancy Fair
Op woensdag 16 maart vindt op de Maerten van den Veldeschool weer de jaarlijkse Fancy Fair plaats. De leerlingen van groep 8 zetten zich in voor kinderen in de derde wereld. De opbrengst wordt verdeeld tussen twee pleegkinderen in India en de missiepost van broeder Cornélio in Zuid Amerika. En een gedeelte van het geld wordt op school besteed. U bent van harte welkom op de Fancy Fair! U weet dat er van alles te koop is voor weinig geld: huishoudelijke artikelen, speelgoed, boeken enz. Er zijn leuke spelletjes te doen en er is allerlei lekkers te eten en te drinken! Heeft u spullen die geschikt zijn voor onze Fancy Fair? De kinderen van groep 8 komen na de krokusvakantie (dus vanaf 7 maart) bij u langs om alles op te halen.
Dus Fancy Fair Maerten van den Veldeschool Stompwijk.
Woensdag 17 maart 2004 van 13.30 tot 15.30 uur. De leerlingen van groep 8 en juf Ine.