Regeling chronisch zieken, gehandicapten en oudere

Gemeente roept chronisch zieken, gehandicapten en ouderen op

De gemeenteraad van Leidschendam Voorburg heeft besloten om over 2004 eenmalig categoriale bijzondere bijstand te verlenen aan chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Mensen die behoren tot deze groep en voldoen aan de criteria kunnen in aanmerking komen voor een bedrag van € 250. per persoon. Dit bedrag is bedoeld als tegemoetkoming voor de zogenaamde ‘verborgen kosten’. De gemeente nodigt deze specifieke groep mensen uit om voor 1 mei 2005 hun aanvraag voor deze regeling in te dienen.
Categoriale bijstand
Categoriale bijstand wordt verleend aan een specifieke categorie mensen. Wie tot die categorie behoort, heeft regelmatig te maken met bepaalde kosten waarvoor meestal geen vergoeding bestaat. Dit zijn de zogenaamde “verborgen kosten”. Deze kosten zijn moeilijk aantoonbaar, maar maken het leven wel duurder. Voorbeelden hiervan zijn een hoger energieverbruik dan gebruikelijk, extra waskosten, extra kosten door kledingslijtage, een bloemetje voor mantelzorgers of voor iemand die waar nodig een handje helpt. Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen behoren tot een dergelijke categorie en kunnen daarom met terugwerkende kracht over 2004 eenmalig in aanmerking komen voor een bedrag van € 250,00.
CRITERIA
Om te kunnen bepalen of iemand tot de doelgroep chronisch zieken, gehandicapten of ouderen behoort heeft de raad een aantal criteria vastgesteld. Deze gelden voor elk tot het gezin behorend persoon. De criteria met peildatum 1 januari 2004 zijn:
Bij de belastingaangifte zijn de kosten in verband met ziekte opgegeven, waardoor de Belastingdienst het chronisch ziektekostenforfait heeft toegepast. Daardoor heeft men extra belastingaftrek gekregen. Dat staat op de belastingaanslag vermeld, of
Er is geen belastingaangifte gedaan, maar in 2004 waren er wel veel kosten in verband met ziekte. De gemeente kan dan onderzoeken of de Belastingdienst het chronisch ziektekostenforfait zou toepassen als men wel belastingaangifte zou hebben gedaan, of
Belanghebbende ontvangt een voorziening op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) of kan daar aanspraak op maken. Bijvoorbeeld een aanpassing in de woning, een vervoersvoorziening of een rolstoel, of Men is 65 jaar of ouder.
Verder mag het inkomen van de belanghebbende niet hoger zijn dan 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. En mag het vermogen (bijvoorbeeld spaargelden) niet hoger zijn dan € 5.065,00 voor alleenstaanden en €10.130,00 voor alleenstaande ouders of gehuwden (situatie 2004).

Aanvragen vóór 1 mei 2005
Mensen waarvan de gemeente weet dat zij aan de gestelde criteria voldoen, worden zoveel mogelijk rechtstreeks aangeschreven. Mensen die aan tenminste één van de genoemde criteria en beide inkomens en vermogensgrenzen voldoen en/of half februari nog niks hebben gehoord, kunnen een aanvraag indienen voor 1 mei 2005. Voor meer informatie over deze regeling en het opvragen van aan vraagformulieren kunt u terecht bij één van de Servicecentra in Leidschendam (Koningin Wilhelminalaan 2) of Voorburg (Raadhuisstraat 47a). Ook kunt u telefonisch contact zoeken met de medewerkers van het Meld en Informatie centrum, telefoon (070) 300 9000 of even een bezoek brengen aan de internetsite van de gemeente: www.leidschendam voorburg.nl.