Inwoners stemmen voor schoonste gemeente

Alle inwoners van Leidschendam Voorburg worden opgeroepen vanaf maandag 21 februari hun mening te geven over de openbare ruimte in hun gemeente. Vinden zij dat hun gemeente er schoon uitziet? Treffen zij vaak zwerfvuil aan in hun buurt of straat, of valt het eigenlijk wel mee? De Stichting Nederland Schoon (bekend van ´met hetzelfde gemak gooi je ’t in de afvalbak´) is benieuwd naar de ervaringen van de inwoners. Want in de strijd tegen het zwerfafval organiseert deze stichting de wedstrijd ´Schoonste Gemeente van Nederland´. Leidschendam Voorburg is een van de ruim zeventig deelnemende gemeenten. Met de wedstrijd worden gemeenten uitgedaagd om te laten zien hoe hun inwoners, medewerkers, bestuurders, verenigingen en bedrijven kunnen samenwerken in het schoon maken en schoon houden van de openbare ruimte. Het is immers prettiger wonen in een schone straat of buurt, of in de schoonste gemeente. Het Nederlandse publiek kan zijn mening geven in de stemronde. Stemmen kan digitaal via www.schoonstegemeente.nl. van 21 februari tot 21 maart.

College nieuwsflits Leidschendam Voorburg
Burgemeester en wethouders van Leidschendam Voorburg hebben dinsdag
15 februari 2005 onder andere de volgende besluiten genomen:
Projectmatige aanpak buitensportparken
In de komende drie jaar worden vijf sportparken rigoureus aangepakt. Het is niet alleen een ambitieus plan, maar ook inhoudelijk én logistiek ingewikkeld; onmogelijk voor de ambtenaren om dat er even “bij” te doen. Daarom heeft het college besloten de herinrichting van de sportparken onder te brengen in een projectorganisatie met een stuurgroep en een projectgroep.

Samenwerking sociale zaken Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam Voorburg
De afdeling Sociale Zaken van de gemeente Leidschendam Voorburg werkt al geruime tijd min of meer vrijblijvend samen met de afdelingen van Rijswijk en Wassenaar op gebieden zoals arbeidsvoorziening, sociale recherche maar ook beleidsontwikkeling. Deze samenwerking, die plaats vindt vanuit een historisch perspectief, is destijds geïnitieerd door de afdelingshoofden van de drie gemeenten.