STOMPWIJK LET OP!! VRACHTWAGEN PARKEERZONE

Afgelopen week is de parkeerzone voor vrachtauto’s in Stompwijk van kracht geworden. Dit houdt in dat het tussen 22:00 uur en 07:00 uur verboden is om vrachtauto’s in de bebouwde kom van Stompwijk te parkeren. Hierop zijn twee uitzonderingen:
1) Het Klaverblad aan de zuid/oostelijke rijbaan zijde.
2 ) De Dr. Van Noortstraat de strook langs de vaart vanaf de bushalte nabij het Oosteinde (N206) in de richting van Hoge Brug.
De vrachtwagenparkeerstroken zijn aangegeven met blauwe borden waarin een vrachtauto en een autobus zijn afgebeeld. Dit geeft aan dat alleen deze voer tuigen in de strook geparkeerd mogen worden. Ook overdag mogen er geen andere voertuigen in deze parkeerstroken staan.
Vanaf maandag 7 maart wordt er door de politie gehandhaafd op het fout par keren van vrachtauto’s in de nachtelijke uren en op het parkeren van personen auto’s in de vrachtauto parkeerstroken.

Sjoerd Duit, wijkagent