Emmaus opent haar deuren

Op dinsdag 5 april 2005 organiseert het Zorgcentrum Emmaus in samenwerking met de Katho lieke Bond van Ouderen, het Rode Kruis en Bureau Informele Zorg van Thuiszorg Groot Rijn land een informatiebijeenkomst Zorgen doe je hand in hand over de zorg en dienstverlening en de ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers.

Momenteel zorgen circa 3,7 miljoen Nederlanders voor een zieke partner, vriend(in), voor een ouder wordende vader of moeder, voor een gehandicapte zoon of dochter. Deze zorg wordt mantelzorg genoemd.Sommige mantelzorgers zorgen vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week voor hun naaste. In de gemeente Zoeterwoude zijn ruim 700 mantelzorgers, waarvan bijna de helft zwaar belast is. Daarom zijn mantelzorgers en andere belangstellenden zijn tussen 15.30 17.45 uur van harte welkom in Zorgcentrum Emmaus in Zoeterwoude.

Het doel van de bijeenkomst is tweeledig. Enerzijds willen we aandacht besteden aan de mantelzorger in het algemeen en ze met elkaar in contact brengen om ervaringen te kunnen delen. Anderzijds willen we laten zien wat de verschillende organisaties te bieden hebben op het vlak van zorg en begeleiding. Tot slot willen we vooral ook luisteren naar het verhaal van de mantelzorgers zelf, om zo te kunnen achterhalen waar mantelzorgers behoefte aan hebben. Te denken valt aan een Alzheimercafé, ondersteuningsgroep dementie, yoga, computer/ internet cursus voor ouderen, koken voor mannen etc.

Het programma begint om 15.30 uur en eindigt om 17.45 uur. Vertegenwoordigers van zorgloket, B & W college, huisartsen, medewerkers van Welzijn, Zorg en keuken van Emmaus zullen aanwezig zijn. Er is ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook is er divers schriftelijk informatiemateriaal aanwezig. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden en aanmelden is niet nodig. U bent vrij om bij het hele programma aanwezig te zijn of om even binnen te lopen. Adres: Emmaus, Bennebroekweg 1 in Zoeterwoude. Er is voldoende parkeergelegenheid. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joke Beurze, coördinator Welzijn of Karin Jacobs, coördinator Zorg. Tel: 071 5809203