TIJDZETTEN

Zaterdag 12 maart is het laatste tijdzetevenement van dit seizoen op de ijsbaan in Leiden. Alle kinderen die op donderdag les hebben in Zoetermeer mogen hieraan deelnemen. Aanvang 6.45 uur. Als je echt niet mee kunt doen, moet je je even afmelden bij Annelies van Beek – 5803489