Overlevingskansen en drinkwater voor de Masaay,

Mensen, die zich inzetten voor een toekomst van zelfredzaamheid. Daar laat de Vastenactie zich door inspireren, zoals de Masaay in Tanzania, die steeds meer in hun bestaan worden bedreigd door gebrek aan grond, educatie en schoon drinkwa ter. De vastentijd is het moment om verschil te maken, verschil in eigen leven en in het leven van anderen. In deze veertigdagentijd zijn wij hier in Stompwijk en Zoeterwoude solidair met de Masaay, die keihard werken aan een duurzame toe komst. Daarom durven wij u om financiële en morele steun te vragen. Daarom komen deze weken voor Pasen mensen bij u langs om uw bijdrage in het vasten zakje op te halen. Zij kunnen zich legitimeren met een pasje. Ook mag u uw bij dragen in de brievenbus van de pastorie deponeren. Zinvolle en prettige Paas dagen en hartelijk dank voor uw bijdrage,M.O.V. groep Stompwijk
Woensdag 16 maart houden wij voor de laatste keer de vastenmaaltijd bij Kees Luiten in het zaaltje. Wanneer u wilt komen, graag even opgeven op de telefoon nummers 5802059 of 5804342. De aanvang is kwart voor zes (17.45 uur)