Vrienden van Stompwijk

Actiecomité Vrienden van Stompwijk heeft een eigen logo .
Met het oog op de intensieve contacten die er op dit moment liggen met diverse overheidsorganisaties, actiecomités en pers, vindt Vrienden van Stompwijk het belangrijk een eigen gezicht te hebben. Het bureau ‘JB&A raster grafisch ontwerp’ uit Delft is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van dit logo en is een vertaling waar het Actiecomité voor staat. Tot uiting moest komen dat het dorp onderdeel uitmaakt van het Groene Hart. Daarnaast ligt Stompwijk in een agrarisch gebied en moest het logo een open uitstraling hebben. Het Actiecomité pretendeert met open vizier in overleg te gaan met andere organisaties om tot een gewenst resultaat te komen om de kostendrager van de glastuinbouwsanering anders op te lossen dan de geplande 350 400 woningen die de gemeente nu voor staat. Wij zijn van mening dat de ontwerper hier prima in geslaagd is. Uit het nu gevoerde logo komt duidelijk tot uiting de diverse agrarische bedrijven die Stompwijk rijk is, de drie molens die bekend zijn uit dit dorp en de open ruimte die men er nu vindt. De Vrienden hopen met het voeren van dit logo en eigen website (www.vriendenvanstompwijk.nl) aan te geven waar zij voor staan en dat het de herkenbaarheid naar diverse organisaties zal vergroten. Op dit moment zal zij de correspondentie en persberichten op deze wijze uit laten gaan.
Vrienden van Stompwijk