BEZORGERSBIJDRAGE

Vorige week trof u de bekende envelop weer bij de Dorpsketting aan. Deze week komen de bezorgers het envelopje voor de vrijwillige bijdrage weer bij u ophalen. Wilt U er voor zorgen dat het klaar ligt? Alvast hartelijk bedankt, namens de bezorgers.Willen de bezor gers de zakjes, voorzien van je naam, uiterlijk vrijdagmiddag om 18.00 uur inleveren bij Marja v.d.Berg, Dr.v.Noortstraat 132? Volgende week kun je dan je gevulde envelop daar ook weer ophalen.
redactie