Géén woningen in het Groene Hart in Stompwijk

Den Haag, Statenfractie Zuid Holland

Géén woningen in het Groene Hart in Stompwijk
De statenfractie van de PvdA wijst woningbouw in de Westeinderpolder van Stompwijk pertinent af. De gemeente Leidschendam Voorburg wil daar 350 huizen bouwen. Deze polder ligt buiten de rode contour en in het Groene Hart. “Dit kán niet. We moeten nu echt heel zuinig zijn op de paar stukken Groene Hart die hier nog liggen”, aldus PvdA statenlid Boudewijn Bruil.

Eerder lieten ook Gedeputeerde Staten weten dat zij niet bepaald te porren zijn voor dit woningbouwplan, maar bebouwing daar is nog niet definitief van de baan. Statenleden van de PvdA hebben ter plekke gekeken en gesproken met vertegenwoordigers van de Dorpsraad en van het actiecomité ‘Vrienden van Stompwijk’. Zij steunen de bewoners in hun protest.

Het uitkopen van verspreid glas uit Stompwijk wordt hiermee wel moeilijk. Uitplaatsing van de twee goed renderende glasbedrijven kort circa 12 miljoen, te bekostigen uit de opbrengst van 350 woningen. Voor de 10 kleinere glasbedrijven die willen stoppen lukt de sanering wél. Daar kan de Ruimte voor Ruimteregeling voor worden toegepast. Overplaatsing van de andere twee is gewenst, maar is niet te betalen. De prijs is te hoog. Deze bedrijven zullen langer moeten blijven zitten. De PvdA vindt inzet van grote sommen provinciaal geld voor de uitkoop van moderne glasbedrijven in deze tijd niet meer verantwoord.