Kamp en concert

Agenda april
Op het programma voor komende maand, staan 2 agendapunten.
Het vorig jaar zo succesvolle muziek weekendkamp en een concert dat we dit jaar voor het eerst gaan geven: het koninginnenach concert.
Het weekendkamp zal worden gehouden van vrijdag 22 april t/m zondag 24 april.
Zondag zullen we het kamp afsluiten met een uitvoering van wat we het weekend hebben geoefend. De uitvoering zal worden gehouden bij het Geertje, waar wij ook ons weekend zullen doorbrengen. En zal beginnen rond 14:00 uur, uiteraard bent u allen uitgenodigd.

Waar u ook voor uitgenodigd bent is ons koninginnenach concert. Deze zal worden gehouden in de Laurentiuskerk te Stompwijk. We willen rond 19:30 uur beginnen. Meer informatie over beide uitjes/optredens volgende keer meer.
Fanfare Juliana