Eerste Grutto ei

Eerste Grutto ei symbolische start weidevogelseizoen
Burgemeester Bloemen markeert eerste nest

Het eerste grutto ei in het Land van Wijk & Wouden is op 29 maart om 9.00 uur gevonden op de boerderij van Huib Duivenvoorde in Zoeterwoude. Enkele minuten later meldde Dick en Margriet Sol uit Hazerswoude zich met de tweede vondst. Op 30 maart zal Burgemeester Bloemen van Zoeterwoude het eerste nest officieel markeren. In Friesland zoekt men traditioneel het eerste kievietsei dat vervolgens wordt aangeboden aan de commissaris van de Koningin. De VANL Wijk & Wouden is al 4 jaar ingehaakt op deze traditie. De vondst van het eerste grutto ei zal symbolisch de start zijn van het nieuwe weidevogel seizoen. Het past uiteraard niet bij goed agrarisch natuurbeheer om het ei aan iemand aan te bieden. Daarom is de burgemeester gevraagd symbolisch de nestbescherming te plaatsen. De Grutto is een weidevogel waar Nederland trots op kan zijn. Meer dan de helft van alle grutto’s op de wereld broeden in ons land. Om te broeden kiest hij open vochtige graslanden waar vol doende voedsel te vinden is. Het typisch Hollandse landschap kleurige graslanden, grazende koeien en schoon water zoals in het Land van Wijk en Wouden geldt als de ideale broedplaats. De VANL Wijk & Wouden stimuleert boeren actief deel te nemen aan weidevogel beheer als onderdeel van agrarisch natuur beheer. Rond deze tijd gaan vrijwilligers de weilanden in om de nesten te zoeken. Deze worden gemarkeerd zodat de boeren er omheen kunnen maaien waardoor de weidevogel populatie verder kan groeien. Ook stellen boeren de maaidatum uit waardoor de weidevogels in alle rust kunnen broeden. Boeren houden vervolgens op een kaart nauwkeurig bij waar de nesten liggen. Voor deze maatregelen ontvangen een kleine vergoeding van het ministerie van LNV. De grutto is dus een echt symbool van agrarisch natuurbeheer. Door o.a. dat agrarisch natuurbe heer wil de VANL Wijk & Wouden het karakteristieke Hollandse landschap behouden en verder ontwikkelen. Het Land van Wijk & Wouden omvat het platteland dat is ingeklemd tussen de steden Zoetermeer, Leiden en Alphen aan den Rijn.
Belangrijke data:
5 mei 2005; Polderdag, fietstochten langs boerderijen in het Land van Wijk & Wouden. www.polderdag.nl