WERELDJONGERENDAG

De Wereldjongerendagen, het grootste jongerenevenement ter wereld, zijn een initiatief van paus Johannes Paulus II. Na het succes van door hem uitgeroepen jongerenontmoetingen in Rome in 1984 en 1985 stelde hij in december 1985 de Wereldjongerendagen in. Om de twee à drie jaar worden ergens ter wereld de internationale WJD gehouden. Aan de WJD in Rome in 2000 namen twee miljoen jongeren deel, aan de WJD in Manilla in 1995 vijf miljoen. De bisdom men Rotterdam en Haarlem organiseren gezamenlijk een reis naar de Wereld jongerendagen 2005 in Keulen onder de naam Koers op Keulen .Op dit moment hebben 450 jongeren uit beide bisdommen zich hiervoor aangemeld. Na 15 mei zijn er vrijwel geen mogelijkheden meer om je nog in te schrijven voor de Wereldjongerendagen. Inschrijving geschiedt via de website www.koersopkeulen.nl.
Kees Bergen