Banneux 2005

Het Banneux comité organiseert ook dit jaar weer bedevaarten naar Banneux. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux. Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:
Een eendaagse bedevaart op 18 juni en op 22 augustus 2005,
een vijfdaagse bedevaart (onder medische begeleiding) op 2 t/m 6 september ‘05.
Voor opgave en meer informatie betreffende kosten en het programma kunt u contact opnemen met mevr. A. Opstal Ammerlaan, tel. 015 3693148 of de heer G.J. de Bruijn, tel. 070 3205872