Beste Blesruiters,

A.s. vrijdag beginnen de Stompwijkse paardendagen. Ik wil iedereen vragen om s avonds om 19.00 uur mee te lopen in de optocht. Ook onze menleden zijn natuurlijk van harte welkom met hun aanspanning. We moeten met zijn allen zorgen dat de Blesruiters hun bestaansrecht waarmaken. Graag om 18.45 uur verzamelen op de Kniplaan.
Vanaf maandag is er geen les meer tot 8 augustus. Namens het bestuur wil ik iedereen een fijne vakantie/ponykamp toewensen. Tot vrijdagavond.
Zo dat was het voor deze keer.
De groeten van Piet van der Mespel(secr)