EINDE VAN DE HET SOOS SEIZOEN

Dinsdag 12 juli was de de laatste soosmiddag voor de vakantie en werd er een extra gezellige middag door het bestuur georganiseerd. Zoals gebruikelijk worden dan ook de winnaars voor het kaarten en rummicub spelen bekend gemaakt. De wisselbeker en eerste prijs voor het klaverjassen gaat dit jaar naar Piet Beekman met een totaal van 195999 punten. De tweede prijs gaat naar Cor v Oosten met 195693 punten, de derde prijs is voor Jan v.d.Bos met 193359 punten. Bij het rummicub spelen gaat de eerste prijs met wisselbeker naar Nel Hogervorst met 2107 punten. De tweede prijs met 2521 punten is voor Ina v Rijn, en derde is geworden Herman Bennis met 2559 punten. Namens het bestuur worden alle winnaars van harte gefeliciteerd. Tevens wil het bestuur alle 55 plussers in Stompwijk uitnodigen om op dinsdagmiddag eens langs te komen voor een bezoek aan de soos. Het is altijd reuze gezellig en als u wilt kunt u aan de activiteiten deelnemen. Als u zelf ideeën heeft zijn wij bereid als het mogelijk is deze te verwezenlijken. Wij beginnen weer op dinsdagmiddag 16 augustus. Vanaf 14.00 uur bent u weer van harte welkom. Het bestuur wenst u en prettige vakantie.