15 Augustus, Maria ten hemel opgenomen

Voor de mensen onder ons, die al een stuk levensgeschiedenis achter zich hebben, is deze datum bekend als een Mariafeest. Vroeger werd deze dag als een kerkelijke zondag gevierd. Dit jaar valt 15 augustus op maandag en voorheen werd dit Mariafeest dan gevierd, hier onder ons, op de zondag die het dichtste lag bij die 15e augustus. Maar dit is voorbije tijd, want nu heeft het weekend van 13 en 14 augustus gewoon de zondagliturgie. Daarom hebben we het volgende nu vastgesteld. Op MAANDAG 15 augustus vieren wij het feest van Maria ten hemelopneming ‘s morgens om half tien met een gezongen viering in de kapel van Emmaus en vervalt de wekelijkse viering op dinsdag 9 uur. Op 15 augustus willen wij in Stompwijk dit Mariafeest vieren ‘s avonds om 19.00 uur in de kerk en zingen we met elkaar Marialiederen en dan vervalt de viering van woensdagmorgen. Maria heeft een aparte plaats in ons geloven en op vele plaatsen is er bijzondere devotie tot haar, zoals in Lourdes, Fatima Banneux, Beaurang. Maar ook op vele plekken in ons bisdom Rotterdam, waar al eeuwenlang bedevaarten naar op weg zijn. Wij zullen op die maandagavond in de viering daar een boekje over uitdelen. Mogelijk dat u maandag 15 augustus vrij houdt om 7 uur. Wij kunnen dan onze wensen en harte wensen aan haar toevertrouwen, graag tot dan.
B.v.d.Plas, pastoor