Expositie kunst uit zustersteden.

EXPOSITIE VAN HEDENDAAGSE KUNST UIT ZUSTERSTEDEN
‘Beelden van grenzeloze vriendschap’. Dat is de naam van een grote internationale expositie ven hedendaagse kunst uit Leidschendam Voorburg en haar zustersteden Temecula, Hranice en Konstancina Jezornia. De tentoonstelling met werken van 44 kunstenaars start op 3 september op elf locaties in de gemeente aan de vliet, waarna de werken naar het buitenland zullen verhuizen voor exposities in de zustersteden. De internationale tentoonstelling toont werken van 15 kunstenaars uit Leidschendam Voorburg, 8 uit Temecula (Verenigde Staten van Amerika), 9 uit Hranice (Tsjechië) en 12 uit Konstancina Jezornia (Polen). De schilderijen, beelden, etsen, foto’s en andere werken zijn van 3 september tot en met 2 oktober te zien op 11 locaties: Theater Camuz te Leidschendam, Yumigalerie te Voor burg, Kunstuitleen Voorburg, Galerie Damlaan 35 Leidschendam, Openbare bibliotheek Voorburg, Openbare bibliotheek Leidschendam, Kunst op Maat te Voorburg, Museum Swaensteyn Voorburg, Galerie BRAK LKV Voorburg, Servicecentrum gemeente Leidschendam Voorburg Leidschendam. De expositie is georganiseerd door de Voorburgse kunstenaar Frans Kokshoorn en Marian van Ruiten (Kunstuitleen Voorburg), in samenwerking met de Stichting Stedenbanden, haar drie werkgroepen en de gemeente Leidschendam Voorburg.
Onthulling beeld
Burgemeester Van Haersma Buma zal op 3 september de expositie openen in de Raadzaal van Huize Swaensteijn in Voorburg. Uit de zustersteden zullen de burgemeesters en verschillende kunstenaars de opening bijwonen. Aansluitend zal wethouder Zwartepoorte in de Herenstraat een sculptuur onthullen van de kunstenaar Miloslav Fekar uit Hranice, ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van de stedenband met deze Tsjechische stad.
Stedenbanden
De gemeente Leidschendam Voorburg onderhoudt contacten met drie zustersteden in het buitenland. Deze partnersteden zijn Hranice in Tsjechië, Konstancin Jeziorna in Polen en Temecula in de Verenigde Staten. De contacten ontstonden in het begin van de jaren negentig. Alle onderwerpen met betrekking tot het onderhouden van de banden met deze drie verschillende steden zijn in Leidschendam Voorburg ondergebracht in de Stichting Stedenbanden. Sinds het samengaan van Leidschendam en Voorburg bestaat de stichting uit drie werkgroe pen, genoemd naar de stad waar ze bemoeienis mee hebben. In de Gemeente Leidschendam Voorburg zijn inmiddels twee pleinen en een pad vernoemd naar de drie zustersteden. Het Konstancin Jeziornapad, naast het stadskantoor in Leidschendam, het Temeculaplein, in het Sijtwendetracé op de kruising met de Mgr. Van Steelaan/Heuvelweg en het Hraniceplein, in het Sijtwendetracé op de kruising met de Prins Berhardlaan/Noordsingel.