Turkije

Vorige week werd de oproep geplaatst voor de carwash:
Wilt U schoon rije? Help ons dan naar Turkije!
Woensdag waren ze er helemaal klaar voor. Een enthousiast team dat gewapend met spons, schuim en zeem de strijd aanging. Vanaf het begin was het een drukte van jewelste en moest er nog e.e.a. geregeld worden om lange wachttijden te voorkomen. Het wachten op zich was geen punt want bij twee kraampjes werd er gezorgd voor koffie of een frisje, eigen gebakken cakes, boterkoeken en zelfs pannenkoeken. Kristel en Theo hadden gezorgd voor vers gebakken struisvogeleieren op broodjes. Ieder sponsorde op deze manier mee, door inzet van man en spierkracht. In totaliteit zijn er 64 auto’s gewassen. De snoeren van de stofzuigers waren niet zo lang dus dat leverde wat extra parkeerwerk op.
Er is € 5,00 voor de buitenkant gerekend en voor
€ 2,50 extra werd de binnenkant eveneens gestofzuigd. Slechts een enkeling heeft de dubbele prijs moeten betalen, maar dat had meer te maken met het feit dat de auto er aan de binnen en buitenkant echt niet uitzag.
Stompwijk ’92 heeft per gewassen auto nog eens een extra bedrag vergoed. Dit heeft ons met de opbrengst van de hapjes en drankjes een bedrag van € 1.004,80 opgeleverd. Sommige autobezitters/Stompwijkse middenstanders hebben zelfs extra gesponsord en ook dit weekend kwamen er nog spontaan sponsors binnen. Bij het ter perse gaan van dit blad was nog niet alles in zijn totaliteit bekend en ook is de lijst qua titulatuur nog niet helemaal compleet. Zeer zeker moet ook vermeld worden dat de Zoeterwoudse middenstand spontaan heeft gesponsord. Ook op communicatiezaken wordt e.e.a. al georganiseerd. De website
www.stompwijk92inturkije.tk
wordt inmiddels geactiveerd en middels het gastenboek kan iedereen dan van de belevenissen meegenieten. Dit scheelt een hoop SMS jes en telefoontjes.

Op voorhand worden alle gulle gevers klein en groot en al degenen die de handjes geleverd hebben alvast zeer hartelijk bedankt. Er moet nog veel geregeld worden en beloofd is beloofd er komt een geweldig verslag zodra het team terug is, waarbij alle sponsors met naam nog eens extra in de schijnwerpers worden gezet. Het is echt fantastisch. Bedankt.!
Leo Oliehoek