Sponsorloop

Op zondag 25 september 2005 wordt de jaarlijkse sponsorloop van Stompwijk’92 weer gehouden op sportpark “Meerhorst”. Leid(st)ers en trai(st)ers probeer de leden van uw team zoveel mogelijk te stimuleren om mee te lopen. Het is misschien ook wel leuk als de leid(st)ers en/of train(st)ers zelf meelopen met hun team. Hoe meer de sponsorloop opbrengt hoe langer wij de contributie op redelijk niveau kunnen houden en tevens verschillende activiteiten kunnen organiseren. Leid(st)ers en train(st)ers informeer deze week bij jullie team of een ieder het formulier al heeft ontvangen en al wat sponsors hebben gevonden. De formulieren graag voor 21 september in leveren bij Tineke Switzar, Dr. van Noortstraat 130 of bij je leid(st)er of train(st)er. Voor iedere deelnemer is er een leuk aandenken en er zijn prijzen per leeftijdscategorie voor die gene die de meeste rondjes lopen. Er worden ook nog 2 prijsjes verloot onder alle deelnemers. En voor de gene wie het meeste geld binnen haalt is er ook nog een leuke prijs. Dus doe je best. De organisatiecommissie