STICHTING STOMPWIJKSE WATERSPORT

Betreft: Reactie op artikel Huurtarieven aanlegsteigers.
Met verbijstering hebben het bestuur en de ligplaatshouders van de St.Stompwijkse Watersport (SSW) kennisgenomen van het artikel waarin de tarieven voor aanlegsteiger en regeling van de parkeergelegenheid worden bekend gemaakt. De SSW is al sinds mei 1979 in gesprek met de Gemeente om o.a. een behoorlijke parkeervoorziening te krijgen voor de ligplaatshouders. In 1999 heeft het vorige bestuur een poging gewaagd om het huurcontract van Piet Janson Sr. te mogen overnemen. Het werd ondertussen tamelijk onredelijk dat Piet Janson Sr. ieder jaar trouw zijn huur betaalde, het terrein onderhield en anderen er gebruik van maakten. De SSW kon toen (financieel) niet voldoen aan de door de Gemeente gestelde eisen, de zaak bleef bij het oude. Het huidige bestuur heeft in 2003 de draad weer opgepakt en verwezen naar de verzoeken uit 1979. Tot op de dag van vandaag zijn wij hierover nog met de Gemeente in gesprek. Wethouder E. Beimers (CDA) heeft een voorstel gedaan om de definitieve toekenning van de parkeergelegenheid te koppelen aan een exorbitante regeling voor de ligplaatsen. Daarvoor zouden wij zelfs akkoord moeten gaan met het laten vervallen van de nu bestaande regeling! De SSW wacht rustig het antwoord op de vragen van 13 juli af en sluit beslist geen contract af voordat er overeenstemming is bereikt. Namens het bestuur van de SSW,
J.W.den Buurman