Actie Boeren Planten Bomen

Actie Boeren Planten Bomen loopt nog 3 weken
Bestel nu streekeigen plantmateriaal voor het najaar
De actie Boeren Planten Bomen van Landschapsbeheer Zuid Holland loopt nog 3 weken. Dat betekent dat nu het moment is om het gratis boek je Boeren Planten Bomen aan te vragen, zodat u in november nog kunt aanplan ten. De actie is bedoeld om boeren en andere bewoners van het Zuid Hollandse platteland te stimuleren streekeigen struiken en bomen aan te planten. In het boekje staat een uitgebreide beschrijving van streekeigen struik en boomsoorten met voor elke soort een vermelding van bodemeisen, toepassings en gebruiks mogelijkheden en de betekenis voor natuur en landschap. Bestelformulieren kun nen tot vrijdag 28 oktober 2005 ingeleverd worden, waarna het plantmateriaal enkele weken later thuis wordt bezorgd. Ook gratis advies (telefonisch of aan huis) over wat nu aan te planten is mogelijk. Wacht met het aanvragen van advies niet tot het laatste moment!
Groen platteland
Tijdens de actie kan tegen lage prijzen een uitgebreid assortiment struiken en bomen worden besteld. Knotbomen langs percelen, leilinden om de boerderij, streekeigen sierbomen en struiken op het erf, jonge boompjes op een niet gebruikt stukje grond; op deze wijze kan de eigen boerderij en het erf aanzienlijk verfraaid worden. Bovendien biedt het nieuwe kansen voor de natuur! Het plantmateriaal is van prima kwaliteit. Het is gegarandeerd ziektevrij en wordt betrokken van gerenommeerde kwekers. Het boekje geeft goede instructies voor de aanplant, verzorging en bescherming.
Boekje Boeren Planten Bomen
Het boekje is aan te vragen bij Landschapsbeheer Zuid Holland, tel. 0182 683670 of via www.landschapsbeheerzuidholland.nl