overleden

Tot ons grote verdriet bereikte ons het bericht van het
overlijden van onze broer, zwager en oom

Johannes Cornelis van Santen Jan

Echtgenote van Toos van Santen van Schie

Stompwijk Brandon, Canada
31 08 1936 20 10 2005

Stompwijk fam. van Santen

Contactadres
Trees van Santen
Bovenmeerweg 17
2266 HX Leidschendam
Woensdag om 10.30 uur is een eucharistieviering ter
nagedachtenis aan Jan in de H. Laurentiuskerk te Stompwijk.