parochieberichten

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk tel. 071 5801604
Pastoor B. van der Plas tel. 071 5801215
Koster A. Hilgersom tel. 071 5801563
Bij geen gehoor tel 071 5804342
Openingstijden parochiesecretariaat
E mail adres: sint laurentius@hotmail.com
Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 12.00 uur
Verzorging begrafenissen en crematies
De heer C. G . J. Onderwater, tel. 079 3422906
e mail: info@cuo zm.nl
PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK

Woensdag 26 oktober 10.30 uur Eucharistieviering b.g.g. overlijden van Jan v Santen in Canada, voorganger Pastoor v d Plas
Donderdag 27 oktober 19.00 uur Rozenkrans gebed
Voorganger Jan v Rijn
20.00 uur Vergadering lectoren, comm uitd, kosters
Zaterdag 29 oktober 19.00 uur Woord en communieviering m.m.v EMS koor voorganger: mevr Riet v d Ham
zondag 30 oktober 11.00 uur Eucharistieviering met samenzang
voorganger Pastoor v d Plas

Gebedsintenties
Zaterdag 29 oktober 19.00 uur, Overleden armen en weldoeners van de parochie
Corrie Luiten Waaijer, Jeanne de Groot Pannebakker, Sanne Switsar, Sjaan v. Es v. Santen, Cor Zonderop – Verhagen, Theo v d Meer, Marga Overdevest v d Lubbe, Piet Disseldorp, Peter Develing en de Fam. Develing Roest
Zondag 30 oktober 11.00 uur, Overleden armen en weldoeners van de parochie
Albertus v. d. Voort, Magda v. Santen v Paassen, Kees de Jong, Arie Kees en Marie Olsthoorn, Theo Lexmond, Wim v d Helm Jaargetijde, Gerard van Steekelenburg, Corrie Verhagen, Ans Luiten, Wilma v d Horst – de Koning, Kees v Santen, Joop v Geijlswijk Jr, Martien v Leeuwen , Leen v Bohemen, Henk Verhagen, Marga Overdevest v. d. Lubbe, Piet Disseldorp

Zaterdag 29 oktober Zondag 30 oktober
Lector geen Marianne Turk
communie uitdeelhulp: Frieda v Santen Lidia Turkenburg
koster: Frieda v Santen Antoon v Santen

3

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE

Zaterdag 29 oktober St Jan 19.00 uur Allerzielen viering
Zondag 30 oktober Christus Dienaar 09.30 uur Hoogmis
St Jan 15.00 uur Zegening der Graven
Emmaus kapel 09.30 uur gezongen viering