Jong geleerd is goed gedaan

Tweede editie Vidomes bewonersprijsvraag leefkwaliteit: Jong geleerd is goed gedaan
Vidomes schrijft voor de tweede keer de prijsvraag ‘Samenwerken aan de buurt’ uit. Deze prijsvraag heeft als doel bewoners zelf ideeën te laten aandragen om de leefkwaliteit van hun buurt te vergroten. De inzenders maken kans op een hoofdprijs van € 7.500, voor de uitvoering van het ingezonden idee. Vorig jaar december startte de woningcorporatie voor het eerst met dit succesvolle initiatief. Kwaliteit en aantal inzendingen waren toen boven verwachting. Bewoners bleken vol inspiratie op het gebied van leefkwaliteit. Vidomes streeft ernaar om dit jaar nog meer inzendingen te ontvangen.
Thema
Elk jaar verbindt Vidomes een thema aan deze bewonersprijsvraag. Het thema van de prijsvraag van dit jaar is: JONG GELEERD IS GOED GEDAAN. De bewoners die vorig jaar aan de prijsvraag hadden meegedaan, kozen tijdens deprijsuitreiking voor dit thema. Het idee erachter is: hoe jonger je begint met werken aan leefkwaliteit in je buurt, hoe beter! De jeugd heeft immers de toekomst. Iedereen, jong en oud, mag een idee inzenden. Als de uitvoering maar voor én met de jeugd is en de inzender zelf meewerkt aan de uitvoering!

Welke ideeën kunnen bewoners inzenden?
Elk idee om als jongere of samen met jongeren de leefkwaliteit in de buurt te vergroten, is welkom. Dat kan van alles zijn: een sportmiddag, een heitje voor een karweitje, iets met cultuur en muziek, vakantieactiviteiten of schoonmaakacties in de wijk. Inzenders hoeven het niet per se alleen te doen. Misschien kunnen ze wel samenwerken met hun klasgenoten, de hele school of sportvereniging. Belangrijk is dat het idee het samenleven tussen verschillende groepen bewoners stimuleert. Originaliteit is niet vereist, maar zal zeker ook beloond worden. Uit de inzendingen moet ook de rol van inzenders zelf blijken. De inzendingen moeten bij Vidomes binnen zijn vóór 28 februari 2006. De overige spelregels die verbonden zijn aan de prijsvraag zie www.vidomes.nl

De prijzen
Vidomes stelt geldprijzen beschikbaar voor de uitvoering van de ideeën. De hoofdprijs is € 7.500,00 en daarnaast zijn er drie aanmoedigingsprijzen en een publieksprijs van elk € 2.500,00. Vidomes geeft minimaal één prijs aan een inzending uit het werkgebied van ieder woonbedrijf (Delft, Leidschendam Voorburg, Rijswijk en Zoetermeer).
De jury
Een zorgvuldig samengestelde jury gaat de inzendingen in maart onder de loep nemen.
Uitvoering ideeën
Het is de bedoeling dat de winnende ideeën in de periode maart – oktober 2006 uitgevoerd gaan worden. Dan kunnen bewoners met ondersteuning van twee collega’s van Vidomes daadwerkelijk aan de slag om de betrokkenheid in hun buurten te vergroten.