Compliment Stompwatch en jongeren Stompwijk

Ik ben trots op de jongeren van Stompwijk. De afgelopen Oud en Nieuwviering is in Stompwijk gezellig en rustig verlopen. De vuurwerkschades/vernieligen zijn zeer beperkt gebleven.
Elke vernieling is er natuurlijk één teveel. Stompwijk kenmerkte zich dit jaar echter door een minimaal aantal kleine vernielingen.
Stompwatch heeft zijn werk goed gedaan wat betreft het toezicht rond het Dorpshuis. Gezien de vele vernielingen en schades in de voorgaande jaren mag ook wel eens gezegd worden dat het dit jaar eigenlijk perfect verlopen is.
Voor allen een gelukkig en gezond 2009.
Sjoerd Duit, Wijkagent Stompwijk