Parochieberichten

Telefonische bereikbaarheid: Pastorie Dr. van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk tel. 071 5801604
Ziekenbezoek opgeven via secretariaat Pastor M. Hoogervorst tel. 06 20551458
E Mail: m.hoogervorst@live.nl
B. g. g tel. 071 5801604

Opening tijden parochiesecretariaat
E mail: sintlaurentius@hotmail.com
Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 12.00 uur
Verzorging begrafenissen en crematies
De heer C.G J. Onderwater, tel. 079 3422906
e mail: info@cuo zm.nl

Parochieberichten Stompwijk

Overleden: Gerard Wensveen in de leeftijd van 71 jaar

Woensdag 7 januari 09.00 uur Geen viering
Zaterdag 10 januari 19.00 uur Woord en Communieviering met samenzang
Voorganger Riet v.d. Ham
Zondag 11 januari 11.00 uur Woord en Communieviering met parochie koor
Voorganger Riet v.d. Ham
Woensdag 14 januri 09.00 uur Eucharistieviering
Voorganger Pastoor H. v.d. Plas

Intenties zaterdag 10 januari
Overleden armen en weldoeners van de parochie, Adriana van Haaster,
Toos v.d. Voort in ’t Veen, Piet Roeling, Gerard Wensveen.
Intenties zondag 11 januari
Overleden armen en weldoeners van de parochie, Cornelis en Piet Olijhoek, Martinus Verhagen, overleden fam. V.d. Arend–Warmerdam, Arie en Rika
van Santen–Verhagen, Toos van Boheemen–Warmerhoven, Ge Hogervorst, Leo Luiten, Nel Janson van Cassel, Corrie Turkenburg–Bakker, Corrie de
Winter v.d. Zijden, Kees Droog, Nico van Es, Bernardus Tuit, Anna van
Santen–Arkesteijn , John Bal, Thea van Leeuwen–Kuipers, Piet Roeling

Kerkdiensten Zoeterwoude
Zaterdag 10 januari 19.00 uur Christ. Dienaar Eucharistie viering met
eigentijdse koor.

Verzoek en mededeling van uit het secretariaat
Wilt u wijzigingen in gezinssamenstelling door verhuizing, trouwen, geboorte, samenwonen, overlijden of andere veranderingen in het gezin, melden aan het secretariaat van de parochie.

Heeft u financiële problemen?
De Parochiële Charitatieve Instelling van onze parochie kan u waarschijnlijk helpen, uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.
Inlichtingen, bel het secretariaat van de parochie.

Dopen
Wilt u uw kind laten dopen? De volgende doopviering is vastgesteld op
8 maart 2009. Graag 6 weken van te voren opgeven aan het secretariaat.
Hartelijk dank voor uw medewerking

Belangrijk, heeft u wat te vieren in de kerk
In overleg met het pastorale team is besloten dat vieringen met een voorkeur voor een eigen voorganger, minimaal een half jaar van te voren kenbaar gemaakt moeten worden bij het secretariaat.