Parochieberichten

Contact met de pastores, bij ernstige ziekte, overlijden
of een persoonlijk gesprek, u bent van harte welkom.
Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88 , 2266 HA Stompwijk tel. 071 5801604
Pastoor J v. d. Bie 071 5220655/pastoor.degoedeherder@yahoo.com
Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur

Pastor M. Hoogervorst tel. 06 20551458/E mail m.hoogervorst@live.nl
B.g.g. tel. 071 5801604
Ziekenbezoek opgeven via secretariaat

Openingstijden parochiesecretariaat
Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 12.00 uur
E mail : sintlaurentius@hotmail.com
Bijdrage voor misintenties Rabobank rek. nr. 361502168
Donatie t.b.v. het rest. fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430
Verzorging begrafenissen en crematies
De heer C.G J. Onderwater, tel. 079 3422906
Mobiel nummer: 0655976947
e mail: info@cuo zm.nl

Vieringen in de RK H. Laurentius

Woensdag 31 mrt. 09.00 uur Geen viering, wel kerkschoonmaak,
iedereen is welkom.
Donderdag 1 april 10.00 uur Witte Donderdag,
eucharistieviering met parochiekoor,
voorganger pastoor J.v.d. Bie
Vrijdag

Misintenties
Zaterdag 3 april, 20.00 uur voor de weldoeners van de parochie, b.g.v. een 40 jarig huwelijk, overledenen uit fam. Hilgersom, overleden fam. v. Dijk, overleden ouders v. Os Verbeek, Nel Janson—v. Cassel, Lena de Jong. v.d.Geest, Bert de Jong, overleden ouders en familie Klijn – Lexmond, Kees Luk, Nico v. Boheemen, Nico v.Es, Jan v. Rijn, overleden ouders v. Rijn v. Swieten, overleden ouders v. Hulst – Kempen.

Zondag 4 april, 11.00 uur voor de weldoeners van de parochie, Paul v. Bohemen, Piet Roeling, To v.d.Bos de Vrede, Martien v.d. Bos, Cornelis en Piet Olijhoek, Albertus v.d.Voort, overleden ouders Turkenburg v. d. Kroft, Carla Noordermeer – Steenland, Jan Ammerlaan, Gé Hoogervorst, Arie en Rika v. Santen – Verhagen, Kees v. Dijk, Piet v.d. Arend, Jan Koevoet, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk Ham, Thea v. Leeuwen—Kuipers, Eric van Beek, overleden fam. v.Boheemen v.d.Krogt, Leen v. Boheemen, Barry.v.Boheemen, Sjaak en Anja van Santen Koot, Lena van Haaster Janson, Cor Hoogeveen, Tiny Luk – Bakker, Riet Vurens de Kruiff, Jaap Vogelaar.

Woensdag 7 april 09.00 uur, Kees Luk, voor de weldoeners van de Parochie.

Zondag 11 april. 11.00 uur voor de armen en weldoeners van de parochie.
overleden ouders Vreeswijk v.Leeuwen, Sanne Switzar, Jan.v. Wissen, Cornelis en Piet Olijhoek, Gre Janson Vurens, Gerrit Janson, Piet Roeling, Hans v. Benten, Gerard Wensveen, Gerard.v. Steen, Leen.v.Boheemen, Nico.v.Es, Barry v. Boheemen, Nico.v. Boheemen, Arie –Rika.v.Santen – Verhagen, Jan.v.d. Krogt, Toos v Boheemen – Warmerhoven, Sjaak en Anja van Santen Koot, Lena van Haaster Janson, Cor Hoogeveen, Tiny Luk – Bakker, Riet Vurens de Kruiff, Jaap Vogelaar.

Lectoren en Kosters

2 april 15.00 uur Goede vrijdag, gebedsviering met kruisweg,
voorganger Riet v.d. Ham
Zaterdag 3 april 20.00 uur Paaswake, viering met het EMS koor,
voorganger Pastor Marianne Hoogervorst
Zondag 4 april 11.00 uur 1e Paasdag, eucharistieviering
met parochiekoor,
voorganger pastoor J. v.d. Bie
Maandag 5 april 11.00 uur 2e Paasdag geen viering
woensdag 7 april 09.00 uur Eucharistieviering,
voorganger em. pastoor H. v.d. Plas
Zaterdag 10 april 19.00 uur Geen viering
Zondag 11 april 11.00 uur 1e communieviering met het kinderkoor,
voorgangers pastoor J. v.d.Bie en pastor M. Hoogervorst
Woensdag 14 april 09.00 uur Geen viering

Zaterdag 3 april zondag 4 april zondag 11 april
Lector Geen Jan Havik Geen
Communie hulp Geen Geen Geen
Misdienaars Sjoerd,Marinka, Dennis en Thijs Josine, Luca en Inge
Inge en Yvet
Koster John Olijhoek Adriaan Hilgersom Adriaan Hilgersom

Kerkdiensten Zoeterwoude
Zaterdag 3 april Chr. Dienaar 21.00 uur paasviering met het eigentijdse koor.
Zondag 4 april 1e paasdag. 9.30 uur St. Jan, eucharistieviering met parochiekoor. Voorganger pastoor J. v.d.Bie.
Maandag 2e paasdag geen viering
Zondag 11 april 09.30 uur St. Jan, eucharistieviering met parochiekoor
Voorganger em. pastoor H. v.d.Plas

Paaswake
In de Goede Week is de liturgie van de Kerk zeer sterk. Elke viering heeft een eigen kleur en samen vormen ze de viering van Pasen! Nu is het zo dat bepaalde vieringen alleen kunnen worden voorgegaan door priesters. Door het tekort aan priesters zouden we in Stompwijk bijvoorbeeld geen Paaswake kunnen houden. Het advies is eenvoudig: ‘als er geen priester is dienen de gelovigen in de paasnacht naar een nabije parochiekerk te gaan om daar de paaswake te vieren’.
Vorig jaar werd ik daar voor het eerst mee geconfronteerd. Na heel lang nadenken, na veel raad te hebben gevraagd bij collega’s en bij het bisdom(duidelijk gemaakt dat we in Stompwijk echt een paaswake wilden houden) en luisterend naar wat de parochianen van Stompwijk graag willen (ter communie gaan) ben ik tot het samenstellen van een viering gekomen waarin we als het ware de Goede Week samenvatten. Te beginnen met een symbolische handeling die naar Palmzondag verwijst. Vervolgens de communie uit te reiken, verwijzend naar de witte Donderdag. In stilte het kruis vereren ter nagedachtenis aan het lijden en sterven van Jezus op goede Vrijdag om te komen bij de duisternis van de wake. Buiten ontsteken we de paaskaars en gaan in processie naar binnen om daar te luisteren naar de eeuwenoude woorden die in deze nacht over de gehele wereld worden gelezen. De viering eindigt met een verwijzing naar paasmorgen wanneer er in de kerk de eucharistie wordt gevierd.
Deze viering is positief ontvangen door de afdeling liturgie op het bisdom. Hierdoor gesterkt zullen we dit jaar ook op deze wijze de paaswake samen vieren. Het alternatief is nl. naar een andere kerk gaan. Voor de gemeenschap van Stompwijk lijkt mij dat geen goede gedachte. U bent van harte uitgenodigd. Zaterdag 3 april om 20.00 uur.

Pastor M. Hoogervorst, pastoraal werkster

Wij lopen de kruisweg op Goede Vrijdag
 Goede Vrijdag om 15.00 uur herdenken wij de dood van Jezus aan het kruis.
Jezus moest zélf zijn kruis dragen. Hij sleepte met dat zware kruis van het huis van Pilatus, die Hem veroordeeld had, tot aan de berg Golgotha, waar Hij gekruisigd werd. Dat was een ware lijdensweg! Toen mensen later naar Jeruzalem kwamen om te zien waar Jezus geleefd en gestorven was, gingen ze ook de kruisweg van Jezus lopen. Op verschillende plekken bleven ze even staan om de verhalen te vertellen die erbij hoorden.‘Staties’ werden die plekken genoemd, dat betekent ‘Stilstaanplekken’. Toen die mensen weer thuis waren gingen ze die kruisweg in gedachten nabootsen.

Ze liepen een weg en stopten af en toe om aan stukjes van het lijdensverhaal te denken. Maar niet iedereen kon dat zomaar uit het hoofd, daarom zijn ze in de twaalfde en dertiende eeuw begonnen met beelden te maken van het lijdensverhaal. Het waren dikwijls heel mooi geschilderde of gebeeldhouwde staties, stilstaan plekken. In veel kerken hangen langs de muren verschillende staties, veertien in totaal. Op de eerste statie wordt Jezus ter dood veroordeeld en op de laatste wordt Hij in het graf gelegd. De staties daartussen zie je wat er onderweg gebeurde.
 
Uitnodiging ook aan de eerste communicantjes
Wij nodigen u allen uit om op Goede Vrijdag samen de kruisweg van Jezus te gaan. We proberen te ontdekken wat zijn lijden en sterven voor ons betekent. De eerste communicantjes nodigen we uit om mee te lopen langs de staties. De mensen in de kerk kunnen meebidden en meezingen. Na afloop brengen we hulde aan het kruis door een kaars aan te steken. U mag ook van thuis een bloem meebrengen.
 
Riet van der Ham

Uitnodiging voor het bezoeken van het informatie uurtje
Restauratie kerkgebouw Stompwijk

Deze uitnodiging is voor buren, belangstellenden en parochianen van de Laurentius kerk. Het informatie uurtje wordt gehouden op 1e Paasdag 4 april omstreeks 12 uur in de Laurentius kerk, met koffie!
Er zal door kerkbestuur en Restauratie Commissie uitleg worden gegeven over de komende restauratie van kerkgebouw van parochie H. Laurentius in Stompwijk. Tevens komen de lasten en ongemakken die zich kunnen voordoen ter sprake. Met name met het parkeren. Een gezellig samen zijn waar onder het genot van koffie men informeel vragen kan stellen.

Kerkbestuur H. Laurentius kerk Stompwijk