Parochieberichten

Parochieberichten H.Laurentius Stompwijk

 

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centralemeldingsnummer 0622027668

 

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk              tel. 071-5801604

Pastoor: J v d Bie 071- 5220655

E-mail adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com


height=240
Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur

 

Pastor :M. Hoogervorst  tel. 06-20551458

E-mail: m.hoogervorst@live.nl

B. g. g tel. 071-5801604

Ziekenbezoek opgeven via secretariaat

 

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur

E-mail : sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties Rabobank rek. nr. 361502168 

Donatie t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906

Mobiel nummer: 0655976947

e-mail: info@cuo-zm.nl

 

 

In Ondertrouw: Wilfred Berg en Mariska Burks  

 

vieringen in het Dorpshuis van de RK H.Laurentius Parochie. 

i.v.m. de Restauratie van de Laurentiuskerk is door het Pastorale team besloten, dat vanaf 18 juli de kerkelijke vieringen tot nader bericht in het Dorpshuis worden gehouden. 

De woensdagochtend en de zaterdagvieringen komen tot nader bericht te vervallen.  

Zaterdag    17 juli 19.00 uur       geen viering.

Zondag      18 juli 11.00 uur       Eucharistieviering met samenzang. 

Voorganger Em. Pastoor H. v.d. Plas 

 

 

Zondag 18 juli 11.00 uur voor de armen en weldoeners van de Parochie, Nico.v.Boheemen, 

Bert de Jong, Lena de Jong  v.d. Geest, Ge Hoogervorst, Kees Luk, Nico .v.Es, Riet Vurens de Kruiff, Jaap Vogelaar, Leen .v. Boheemen, Barry.v.Boheemen, Nico v. Boheemen, Sjaak en Anja van Santen-Koot, Lena van Haaster-Janson, Jaap Vogelaar, Tiny Luk – Bakker, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jannie Suijten .v. Leeuwen , Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, An Koeleman v. Veen.

 

 

                                    

Lectoren en Kosters

                           Zaterdag 17 juli     zondag 18 juli

Lector                     geen                 Rienus Odijk

Misdienaars                geen    wegens vakantie geen misdienaars

Koster                     John Olijhoek        John Olijhoek 

Kerkdiensten Zoeterwoude

Zondag  18 juli, 09.30 uur Chris. Dienaar woord en communieviering met parochiekoor.

Voorganger : werkgroep volp. 

 

Dopen

Wilt u uw kind laten dopen! graag 6 weken van te voren opgeven aan het secretariaat.

De volgende doopvieringen zijn zondag 15 augustus en 19 september om 12.30 uur na de zondagsviering, De Doopvoorbereiding voor de viering van 15 – 08, is woensdag 4 augustus om 19.30 uur en de  voorbereiding van de viering van 19 september is maandag 30 augustus , om 19.30 uur allebei in de pastorie.

 

Verzoek en mededeling van uit het secretariaat
Wilt u wijzigingen in gezinssamenstelling door verhuizing, trouwen, geboorte, samenwonen, overlijden of andere veranderingen in het gezin, melden aan het secretariaat van de parochie.
Vieringen met persoonlijk karakter, moeten een halfjaar van te voren worden aangemeld.

 

Heeft u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen, bel het secretariaat van de Parochie.

 

Het secretariaat.

 

Help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

 

Zoals u wellicht wel is opgevallen wordt er hard gewerkt aan de kerk, alle voegen worden er uit gebikt met boorhamers dit geeft geluid en stof.

Gevolg het stuift in de kerk net zo hard als er buiten, het interieur ziet er grijs stoffig uit.

Gevraagd, vrijwilligers die een steentje bij willen dragen om te kunnen blijven vieren door bij toebeurt  eenmaal per week een vrijdagmiddag vanaf 14.30 uur te helpen stofzuigen en de banken te afstoffen.

Als wij met een aantal mensen zijn, bent u een of tweemaal in de maand aan de beurt om het meest noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren zodat we de kerk kunnen blijven gebruiken.

 

Aanmelden bij Corrie van Santen – Wortman telefoon 071-5804342 b.g.g. antwoord apparaat

of e-mail ahjvsanten@casema.nl  met naam en telefoonnummer of e-mail.

 

Wij hopen dat u ook zo een klein steentje bijdraagt aan onze toekomstige mooie (schone) kerk.

 

Werkgroep schonekerk

 

 

 

Mededeling van uit het secretariaat. 

Wegens de vakantie is het secretariaat maandagsmorgens  gesloten.