Categoriearchief: Kerk

Eerste EMS-viering van het seizoen   

De vakantie is achter de rug. En dan is het weer tijd voor een EMS-viering. Het koor heeft enorm hard met Truus gerepeteerd en het klinkt als een klok. Absoluut de moeite waard om te komen luisteren. Het thema is deze maand: “Wij gaan voorbij”. Het verwijst naar de vergankelijkheid van het leven en naar de manier waarop wij met alles in het leven en de natuur omgaan. Het mag ons aan het denken zetten, maar wel op een positieve manier. Kom gerust meebidden en meezingen. Het is de moeite waard.

Marianne Turk              

Open Monumentendag! Komt u ook kijken?

Zaterdag 10 september is het Open Monumentendag. Veel Monumenten zijn te bekijken. Ook onze kerk is weer open voor bezichtiging. Tussen 10 en 16 uur bent u van harte welkom om van dichtbij te komen kijken hoe mooi de kerk is. Iedere week  wordt in de kerk gebeden voor de ‘weldoeners’ van de parochie. Vaak wordt iemand als weldoener beschouwd als hij of zij geld of goederen aan de kerk heeft geschonken. Kom eens kijken of iemand uit uw familie daar ook bij hoort. Het zijn er verrassend veel! Of heeft u zelf nog verhalen over de kerk of het kerkelijke leven? Kom het met ons delen. De koffie en thee staat vanaf 10 uur klaar.

Marianne Turk

Informatie over meisjeskoor gezocht

Volgend jaar bestaat ons kerkgebouw 150 jaar. Ter gelegenheid daarvan, en gewoon omdat het leuk is, zoek ik informatie over veel dingen die met onze kerk te maken hebben. In de loop der jaren zijn er in en rond de kerk verschillende koren geweest. Op dit moment kennen we nog het Parochiekoor, ontstaan uit het samengaan van Herenkoor en Dameskoor, en het EMS koor. Maar in de jaren 50 van de vorige eeuw is er ook een meisjeskoor geweest. Het stond onder leiding van dhr. Kappendijk (zie foto van Beeldbank Oud Stompwijk). Het koor was heel succesvol bij concoursen. Wie weet nog iets meer te vertellen over dit koor?

Marianne Turk tel. 06-30626336 of marianneturk2016@gmail.com

Correspondent gezocht

Deze week ligt weer een nieuw blad van Rondom de Petrus en Paulus in onze kerk. Het laatste van dit seizoen. Na jarenlange inzet als correspondent voor dit blad gaat Agnes van Boheemen er helaas mee stoppen. Wij zijn dus op zoek naar een opvolger die circa zeven keer per jaar samen met anderen een pagina vult met alles  wat in Stompwijk  en de regio interessant is rondom de kerk. Er zijn ook nog verschillende werkgroepen. Zoals voor Dopen en Eerste Heilige Communie. Dus je hoeft het niet alleen te doen. Altijd al eens mee willen werken aan een blad: Dit is je kans.

Neem contact op met de redactie van Rondom de Petrus en Paulus, zie voorin het blad voor de contactgegevens, of informeer bij Agnes van Boheemen.

Geslaagde fietstocht langs de kerken

Als afsluiting van het jaar van de sacramenten en omdat het bezoeken van de verschillende kerken van de parochie altijd leuk is, waren het afgelopen weekend de kerken van de parochie open. Fietsers konden, met een stempelkaart op jacht naar een felbegeerde fles wijn, langs alle kerken gaan. Stompwijk ligt binnen de parochie in de meest verre uithoek, maar toch wisten verschillende mensen de kerk te vinden. De kerk werd bewonderd voor de authentieke details en voor de modernere aanpassingen. De kruiswegstaties en het verhaal en schilderij over Maerten van den Velde zorgde voor ontroering.

Wij verzorgden een kleine expositie over het sacrament van het huwelijk. Er was een huwelijksopstelling, Ingrid had haar trouwjurk beschikbaar gesteld, er waren foto’s van verschillende bruidsparen en de trouwboeken konden bekeken worden.
Achter in de kerk was de film te zien van de viering van de grote groep 50-jarige huwelijksjubilarissen. En natuurlijk was er koffie en thee.

Alles bij elkaar was het weer een heel gezellig gebeuren.

Speciale dank aan al degene die hun foto’s beschikbaar gesteld hebben en aan Ingrid voor haar trouwjurk.

Marianne Turk

Afsluitingsviering door het E.M.S koor

Zondag 26 juni zong het E.M.S. Koor tijdens de viering. Het was een viering waarin we afscheid hebben genomen van onze pianist-dirigent Michel van Eerden. Ruim 20 jaar heeft hij ons begeleid met zijn pianospel!

Een pianist die muziek in hoofd en handen heeft!! Deze gave en dit talent, heeft hij gebruikt om vieringen in de kerk mooi te maken .

Wij hebben veel geleerd van hem. Veel zelfgeschreven liederen zitten in ons repertoire. En tijdens de repetities werd er ook nogal eens afgedwaald doordat een melodie of lied ter sprake kwam en dan  klonk door de kerk ineens een heel ander lied. En dat alles zonder muziek op papier! Ook hebben we altijd meegeleefd met de dingen die hij meemaakte in taxi en bus, en dat waren er vele!

Na de viering werd hij toegesproken door Rienus Odijk, waarbij hij vanuit de parochie een mooie kaars en bloemen voor Loura kreeg aangeboden. Vanuit het koor was er een lekkere fles wijn en een cadeaubon.

Door Nel werd teruggekeken op gebeurtenissen in de loop van 20 jaar. Michel trouwde met Loura, wij zongen, en een gezellige receptie volgde.

Zijn 50ste verjaardag vierden we met een concert in Zoetermeer. Ook de
Mariaviering die Michel samen met Marianne organiseerde, werd gememoreerd. Ook dit was een succes. Ook het 50-jarig bestaan van het koor werd groots gevierd. Dit waren hoogtepunten uit de fijne tijd waarin wij konden meegenieten van zijn talent!  Hij heeft  jarenlang ook de tekstgroep versterkt, en meegedacht om de vieringen van passende teksten te voorzien. Verdrietige
dingen, waarin hij ook meeleefde kwamen op ons pad in die 20 jaar. 

Nieuwe uitdagingen zijn er nu voor hem! Onregelmatige werktijden maken het voor hem te moeilijk bij ons door te gaan.

Met een danklied en een passend cadeau hebben wij hem bedankt en verrast.

Vanaf deze plaats willen we hem nogmaals bedanken voor al het werk en de tijd die hij aan ons koor heeft gegeven.

We gaan hem missen! Maar wensen hem veel succes met alles wat op zijn pad komt, we weten zeker dat hij zijn muziek talent altijd zal inzetten voor de gemeenschap. Muziek maakt je vrolijk!!

Wij gaan als E.M.S verder met Truus. Heel fijn dat zij ons gaat begeleiden! 

We weten dat ook zij heel veel talent heeft. Dus gaan we in september met goede moed weer starten met het E.M.S om de Eigentijdse vieringen op te luisteren. Fijne vakantie 

Het bestuur E.M.S

Oude paaskaars naar Marjolein

Ieder jaar krijgen we met Pasen een nieuwe paaskaars. De oude paaskaars wordt gegeven aan iemand die wel een steuntje kan gebruiken of die het verdiend heeft. Dit jaar is de paaskaars gegeven aan Marjolein Steenstra voor al het werk dat zij, achter de schermen, voor de kerk doet.

En het spreekt dat zij er heel blij mee is.

Dit weekend Kerkenfietstocht

In het weekend van 2 en 3 juli wordt het jaar van de sacramenten afgesloten. Binnen de parochie wordt dat gemarkeerd met een fietstocht. In alle kerkgebouwen van de parochie wordt één sacrament uitgebeeld. U kunt op zaterdag en zondag tussen half 2 en 4 uur alle kerken bezoeken om e.e.a. te bekijken. U kunt bij alle kerken starten. Bij de kerk waar u start krijgt u een stempelkaart. Als u alle kerken bezocht heeft ontvangt u een lekkere fles wijn. Natuurlijk kunt u ook één of een paar kerken bezoeken. Bij alle kerken kunt u gebruik maken van het toilet en bij veel kerken is koffie en thee aanwezig.

In de Laurentius besteden we aandacht aan het sacrament van het huwelijk. En natuurlijk staat de koffie klaar. Dus kom gezellig even langs (ook als u  niet wilt gaan fietsen maar liever naar Summerland gaat).

Marianne Turk

Bruggetje is klaar voor nieuwe bruidsparen

Wie kent niet het beroemde bruggetje achter de kerk. Het is gemaakt in 1843, dus nog eerder dan de huidige kerk en verbindt twee delen van de tuin. Hoeveel bruidsparen hebben niet hun trouwfoto’s gemaakt op dit bruggetje? Hoeveel groepen eerste communicanten, vormelingen of koorleden hebben er niet op geposeerd.

Na al de jaren in weer en wind was het bruggetje toe aan een opknapbeurt. Cors Oudshoorn, lid van de kerkhofgroep, heeft de leuning van het bruggetje helemaal geschuurd en weer opnieuw in de verf gezet. Een mooie bak met bloemen maakt het weer compleet.

Nieuwe bruidsparen, of jubilerende bruidsparen, kunnen zich dus weer prachtig mooi laten vereeuwigen op het bruggetje.

Met dank aan Cors voor het vele werk dat hier in is gaan zitten.

Marianne Turk

Kerkberichten

Rozenkransgebed op Hemelvaartsdag

Donderdagavond om 19.00 uur bidden we weer het Rozenkransgebed. Omdat het die dag Hemelvaart is gebruiken we de lezingen van Hemelvaart tijdens het Rozenkransgebed. Er is ‘s ochtends geen viering, maar op deze manier kunt u toch Hemelvaaart op een goede manier vieren. Natuurlijk zingen we ook een Marialied. U bent van harte welkom om mee te doen.

EMS viering komende zondag

Zondag 29 mei is er om 11.00 uur weer een EMS-viering. Het thema is ‘Thuis zijn bij elkaar en bij God’. Hoe waardevol is het om in deze periode tussen Hemelvaart en Pinksteren het mooie te herkennen in de mensen om je heen, in de liefde, in de natuur en in alles wat ons door god gegeven is. Het EMS-koor is druk aan het oefenen om er een prachtige viering van te maken. Schroom niet en kom mee genieten.

Trouwfoto’s stromen binnen

Naar aanleiding van mijn oproep van vorige week, voor foto’s rond het sacrament van het huwelijk, beginnen de trouwfoto’s binnen te stromen. Hoe leuk om te horen dat mensen hun oude trouwalbum uit de kast halen om te kijken naar de foto’s. Los van het gebruik bij de expositie levert het heel veel herinneringen op. Heeft u uw trouwalbum nog in de kast liggen? Kijk er eens in. Hoe leuk zou het zijn zoveel mogelijk foto’s van verschillende generaties en verschillende tijden tijdens de expositie te laten zien. (Het is ook prachtig het veranderende kerkinterieur te zien.)  Dank aan degene die al gezocht hebben en zoek vooral nog even voor degene die dat nog niet gedaan hebben.

En schrijf 2 en 3 juli in uw agenda om naar de expositie te komen kijken.

Laatste kans voor aanmelding Heilig Vormsel

Deze week kun je je nog aanmelden voor de voorbereiding voor het Heilig Vormsel. Daarna gaan we met de voorbereiding beginnen. Vergeet het dus niet, maar meld je aan! Jongeren vanaf groep 8 kunnen meedoen. Aanmelden kan bij ondergetekende via mail marianneturk2011@gmail.com of tel.06-30627336.

Marianne Turk