Categoriearchief: Kerk

Herhaalde oproep: deelname Eerste H. Communie

Je eerste Communie doe je rond je zevende levensjaar bij de christelijke kerk. Dit wordt gedaan om kinderen kennis te laten maken met het geloof. Dit bestaat uit drie stappen, namelijk: De Doop, de Communie en het Vormsel.

Komend jaar wordt de Eerste Heilige Communie voor de kinderen van groep 4 weer gehouden op Tweede Paasdag 10 april. Via dit schrijven willen wij u, als ouders van de kinderen, hierop attent maken.

Door het invullen van de onderstaande strook kunt u aangeven of u uw zoon of dochter wilt opgeven voor de Eerste Heilige Communie. 

Graag dit strookje inleveren of gegevens e-mailen bij de werkgroep of bij het secretariaat van de kerk. U kunt het natuurlijk ook aan ons geven. Binnenkort gaan we starten met de voorbereiding.

Namens de werkgroep alvast bedankt.

Stef Verburg, Wendy van Steekelenburg

Opgeven via email: keeswendy@hetnet.nl

Zondag EMS viering

Op 29 januari is er weer een eigentijdse viering. Het thema is ‘Richtlijn voor het leven’. In de evangelielezing komen we de beroemde zaligsprekingen tegen, maar wel in een moderne vertaling. Wat voor wijze lessen kunnen wij nog uit deze woorden halen? Kom zondag luisteren en meedoen. U bent van harte welkom.

Het EMS koor

Voorbereiding H. Vormsel, meld je aan!

Een nieuw seizoen is weer begonnen voor de voorbereiding van Eerste Heilige communie en Heilig Vormsel. In het najaar zal het sacrament van het H. Vormsel weer worden toegediend. Jongeren die daar aan mee willen doen kunnen zich aanmelden. De voobereidingsbijeenkomsten worden, bij voldoende aanmeldingen, gehouden samen met de jongeren uit Zoeterwoude. Kinderen vanaf groep 8 van de basisschool tot aan 15 jarige leeftijd kunnen zich aanmelden. Het is altijd een gezellig gebeuren om hier, samen met leeftijdsgenoten, mee bezig te zijn. Heb je er zin in? Meld je aan via marianneturk2016@gmail.com

Marianne Turk

Zondag Drie Koningen, slot van de kersttijd

Komende zondag vieren we het feest van Drie Koningen. In de oosterse kerken wordt dit feest nog grootser gevierd dan ons kersfeest. Geen onbelangrijke datum dus. Het feest markeert ook het einde van de kersttijd. Na dit feest worden de kerstspullen, zoals de kerststal, weer opgeruimd.

We kijken terug op een heel goede en gezellige kerstperiode. We hadden weer een viering op kerstavond, met een goed gevulde kerk.

De gezinsviering op eerste kerstdag was super. Grote complimenten voor de kinderen van het kinderkoor van studio The Voice, die fantastisch zongen en acteerden (zelfs zonder hun zieke coach). Voor de volwassen acteurs die er iets bijzonders van maakten. En voor de zangers en zangeressen van het “gezellige opa’s en oma’s koor” die een, voor hun, ongebruikelijk repertoire zongen. Kindje wiegen was een feest. Er is weer heel wat koek verorberd.
Dank aan iedereen die deze periode tot zo’n groot succes heeft helpen maken.

Kerststukjes 

Afgelopen vrijdag is er weer hard gewerkt in de kerk, zo’n 100 kerst stukjes zijn er onder leiding van Patricia en Jolanda gemaakt. Ze kregen veel hulp van onder andere de wijkcontacten. En…vele handen maken licht werk…dus rond 14.00 uur was de klus geklaard. Ze zijn echt prachtig geworden, al zeg ik het zelf.

De wijkcontacten brengen ze weer bij de oudere en zieken mensen. Dit is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het PCI. Iedereen bedankt, ook de mensen die later de kerk weer schoon gemaakt hebben. 

Annie van Rijn

Berichten RK Parochiekern H. Laurentius – Stompwijk

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus

Contact met de Pastores, bij ernstige zieken

Overlijden, of een persoonlijk gesprek

Centraal meldingsnummer 06-13295436

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Buiten openingstijden antwoordapparaat

Kerk website: www.hhpp-oost.nl

Openingstijden parochiesecretariaat:

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Pastoor: W. Broeders tel. 06 27 14 01 17

Email: w.p.l.broeders@gmail.com

Bijdrage voor misintenties op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H.Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168

Uitvaartverzorging:

Kees Onderwater en Yvonne Buijs

Tel. 079- 342.2906 info@cuo-zm.nl of 06- 4432.2999 info@yvonnebuijs.nl

Kerkvieringen:
Donderdag 15 dec. 10.00 uur Viering voor de Ouderen Soos,
m.m.v. parochiekoor
Voorganger: Pastoor Broeders


Zondag 18 dec. 11.00 uur 4e zondag van de Advent,
Eucharistie viering                                                 Voorganger: Pastoor Broeders


Misintenties voor Zondag 18 dec.
Voor de overleden armen en weldoeners van de Parochie, Paul Ammerlaan, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Co Heemskerk- Angevare, Jan Goeman, Otto Havik, Martha Hoogweg- van Meurs, Riet van Rijn- Bos, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas- Brugman, Kees Schrader, Jan van Nierop, Cisca van
Boheemen, Geerd Hilgersom.                                                                

Kerkhulpen:      Koster               Lector                      

                         Henk Granneman Ingrid Develing    

Mededelingen:

Dopen:  Wilt u uw kindje laten dopen, ook al is hij of zij al wat ouder? Meld u aan via het secretariaat of via sintlaurentius@hotmail.com

Columbarium: Voor het in gebruik nemen van een nis in het columbarium, kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Hebt u financiële problemen? Het Caritasfonds Stompwijk kan u wellicht met uw financiële problemen helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. U kunt mailen naar PCIStompwijk@gmail.com of via een brief uw vraag stellen. Onze brievenbus vindt u uiterst rechts naast de voordeur van de pastorie.

Het secretariaat

Kerststukjes maken! Komt u helpen?

Vrijdag 16 december gaan we vanaf 10 uur de kerststukjes maken. Omdat vele handen licht werk maakt kunnen we u hulp goed gebruiken. Heeft u even tijd op vrijdag en vindt u het leuk om kerststukjes te maken, kom dan even langs achter in de kerk.

Heeft u nog ’groen’ in de tuin? Ook dat is volop welkom. U kunt het afgeven tijden de openingsuren van het secretariaat of op vrijdag.

Vieringen met kerst

Op kerstavond is er om 20.00 uur een eucharistieviering. De voorganger is pastor Wessel en de zang is van het EMS-koor.

Op eerste kerstdag is om 11.00 uur de gezinsviering en dit belooft een feest te worden. Er is zang (en toneelspel) van de kinderen van de musicalklas van Marian Pijnaker en van het ’Gezellige opa’s en oma’s koor’. Het gerucht gaat dat de kerstman en een kerstengel langs komen. Hoe dat samen moet gaan is nog even een grote vraag. Maar kom met uw kinderen en/of kleinkinderen kijken hoe dit uitpakt. De liederen zijn een mix van oude bekende kerstliederen en nieuwe moderne kerstliederen. En ook de kinderen van de Maerten van den Veldeschool kunnen volop meezingen. Het is geen eucharistieviering, maar vanwege het hoogfeest wordt er bij uitzondering communie uitgedeeld aan iedereen die zijn eerste communie gedaan heeft.

Op tweede kerstdag gaan we om 11.00 uur Kindje wiegen. Voor de allerkleinsten is er een kerstverhaal en veel gezellige kerstmuziek. En aan het eind is er natuurlijk de traditionele koek.

Eerste Heilige Communie

Je eerste communie doe je rond je zevende levensjaar bij de christelijke kerk. Dit wordt gedaan om kinderen kennis te laten maken met het geloof. Dit bestaat uit drie stappen, namelijk: De doop,  de communie en het Vormsel.

Als je als ouder je kind hebt laten dopen, geef je daarmee aan dat je je kind wilt laten opgroeien in de traditie van de kerk. Je wilt dat je kind een plaats krijgt in deze kerk. Ouders kunnen zich het moment waarop hun kind werd gedoopt, vaak nog goed herinneren. De kinderen zelf weten er meestal niets meer van. Toch willen we hen laten weten dat ook zij bij de kerk horen. Dat zij binnen de kerk een zelfstandige plaats innemen. Vandaar dat wij de Eerste Communie vieren.

Komend jaar wordt de Eerste Heilige Communie voor de kinderen van groep 4 weer gehouden op Tweede Paasdag 10 april 2023. 

Via dit schrijven willen wij u, als ouders van de kinderen, hierop  attent maken. Door het invullen van de onderstaande strook kunt u aangeven of u uw zoon of dochter wilt opgeven voor de Eerste Heilige Communie. 

De kinderen zullen op dit sacrament voorbereid worden door  een aantal bijeenkomsten op de zondagochtend/woensdagmiddag. Daarnaast zult u als ouders aan de hand van een werkboek ook thuis met uw kind hieraan werken.

Graag dit strookje inleveren of gegevens e-mailen voor 20 december bij de werkgroep of bij het secretariaat van de kerk. U kunt het natuurlijk ook aan ons geven.

Namens de werkgroep alvast bedankt.

WIJ ZOEKEN VERVANGING!

Komend jaar zullen wij (Stef en Wendy) het laatste jaar de kinderen begeleiden en wij zijn op zoek naar vervangers.

Lijkt het je leuk om een groepje kinderen te begeleiden naar de Eerste Heilige Communie? Geef je dan bij ons op en kunnen wij je komend jaar hierop voorbereiden. De afgelopen jaren hebben wij zeer prettig samengewerkt met de Sint Jan kerk in Zoeterwoude, hopelijk kunnen wij dit met elkaar voortzetten.

Stef Verburg,

Wendy van Steekelenburg

Email: keeswendy@hetnet.nl

Aanmeldgegevens/strook:

—————————————————————————————

Naam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

Geboortedatum: 

Bewaar uw kerstgroen!

Volgende week gaan we kerststukjes maken voor o.a. veel ouderen in ons dorp. Daarvoor is héééél veel groen nodig. Heeft u in uw tuin planten of struiken die, ook al is het maar een klein beetje, gesnoeid kunnen en mogen worden?  Bewaar het groen alstublieft voor de kerststukjes. Wij zijn er enorm blij mee (en het scheelt enorm in de kosten). Laat het ons weten. Indien nodig komen we helpen met knippen.

Marianne Turk tel. 06 30627336

Parochieberichten

Overleden: 

Francisca-Wilhelmina van Boheemen-Oosterlaan – Cisca
                              in de leeftijd van 85 jaar

Gerardus Nicolaas Martinus Hilgersom – Geerd
                              in de leeftijd van 64 jaar

Kerkvieringen

Maandag     28 nov.  19.00 u     

Avondwake Cisca van Boheemen- Oosterlaan,                                               Voorganger: Marianne Turk

Dinsdag        29 nov.    10.30 u     

Uitvaart  Cisca van Boheemen- Oosterlaan

Aansluitend bijzetting in familiegraf, Voorganger: Pastoor Broeders

Dinsdag 29 nov. 19.00 u

Avondwake Geerd Hilgersom uit Pijnacker

Voorganger: Marianne Turk

Woensdag 30 nov. 10.00 u

Uitvaart viering voor Geerd Hilgersom

Aansluitend crematie op Rhijnhof (Leiden)                                                          

Voorganger: Marianne Turk

Zondag 04 dec. 11.00 u Woord en Gebed viering m.m.v. Parochiekoor

Voorganger: Diaken Clavel

Kerstmarkt groot succes

Afgelopen zaterdag werd in de kerk de jaarlijkse kerstmarkt gehouden. Veel personen hadden kerstspullen aangedragen. De verkoop van al deze kerstspulletjes is ten bate van het maken van de kerststukjes. Een flink aantal mensen kwam langs om hun slag te slaan bij de aankoop van kerstspullen, want wij hanteren heel vriendelijke prijzen.

Er was dit jaar een grote verzameling aan kerststalletjes en velen zijn met een schattig stalletje (of meerdere) naar huis gegaan. Starters konden voor een vriendelijke prijs hun hele kerstboom vol met ballen hangen.

Naast alle kerstartikelen was er feestkleding voor kinderen. Elders kost dergelijke kleding, die kinderen soms maar één dag aanhebben, een fortuin.

Bij ons kon je voor een klein prijsje slagen.

En voor mensen die wat meer tijd hadden stond de koffie en thee natuurlijk klaar.

Al met al was het heel gezellig. De opbrengst is meer dan € 450,00, dus een groot succes. De foto’s zijn gemaakt door Ria Luiten, waarvoor dank.

Namens de werkgroep, Marianne Turk

Nb. Niet alle kinderkleding is al verkocht. Was u iets te laat en heeft u nog belangstelling. Laat het dan snel weten.