Mededeling Stompwijk 92

VERBOD BETREDEN SPORTCOMPLEX MEERHORST

Tijdens de schoolvakanties is het verboden voor leden zowel als niet-leden van onze vereniging te voetballen of anderszins te sporten op ons complex. Blijf helemaal weg van en betreedt het complex niet zonder vooraf verleende toestemming. Dank U wel.

Hoofdbestuur “Stompwijk ‘ 92”.