Mededeling Parochiekoor

Beste leden van het Parochiekoor, dinsdagavond, 27 juli is er geen repetitie! De eerstvolgende repetitie is op dinsdagavond 21 september in het Dorpshuis.

Maar u wordt wel verwacht op zondag 15 augustus en zondag 12 september om te zingen in de Eucharistieviering in het Dorpshuis. Namens het bestuur wensen wij jullie allemaal een fijne vakantie toe.

Met Vriendelijke groeten.

Het bestuur.