Parochieberichten

Geboren: Romie Frederieke, dochter van René en Jolanda Oudshoorn Stompwijkseweg 80b Stompwijk, namens de parochie gemeenschap van harte gefeliciteerd.

In Ondertrouw: Arjan Berg en Yvonne Buitelaar

Vieringen in het Dorpshuis van de RK H.Laurentius Parochie. i.v.m. de Restauratie van de Laurentiuskerk is door het Pastorale team besloten, dat de kerkelijke vieringen tot nader bericht in het Dorpshuis worden gehouden. De woensdagochtend vieringen komen tot nader bericht te vervallen.

Donderdag 16 sept. 20.00 uur vergadering van de wijkcontactpersonen.

Zaterdag 18 sept. 19.00 uur geen viering.

Zondag 19 sept. 11.00 uur woord en communieviering met samenzang. Voorganger pastor M. Hoogervorst.

Misintenties Zondag 19 september11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de Parochie, Kees Droog, Ge Hoogervorst, Magda v. Santen – v. Paassen, Piet Arend, Nico.v.Boheemen, Kees Luk, Riet Vurens de Kruiff, Jaap Vogelaar, Thea v. Leeuwen – Kuipers, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja van Santen-Koot, Barry v. Bohemen, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jannie Suijten -v. Leeuwen , Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom – Verhart, Annie van der Burg – v. Veen.

Lectoren en Kosters

                           zaterdag 18 september      zondag 19 september

Lector                     geen                       geen

Misdienaars                geen                       Simon v. Es en Inge Rotteveel

Koster                     John Olijhoek              John Olijhoek

Kerkdiensten Zoeterwoude

Zaterdag 19 september 09.30 uur Chris. Dienaar, gezinsviering met kinderkoor. Voorganger : Pastor M. Hoogervorst.