Muziek in Stompwijk

Stompwijk kent van oudsher een rijk muziekleven. Ooit was dit natuurlijk vooral op kerk en geloof gericht en daarom weten wij niet beter of er is altijd een kerkkoor geweest. Aanvankelijk was dit vooral een mannen aangelegenheid, ergens in de jaren zestig van de vorige eeuw ontstond er een dameskerkkoor. Tegenwoordig zijn beide koren gemengd, en zo hoort het natuurlijk ook.

Behalve het kerkkoor is er in Stompwijk al meer dan een eeuw lang een fanfare, Fanfare Juliana. In 1910 opgericht en tot aan de Tweede Wereldoorlog groeiende en bloeiende. In de oorlogsjaren viel de fanfare stil, er was immers niet zo veel om te spelen, nietwaar.

Na de oorlog werd de draad weer opgevat, een juist in de leer zijnde dirigent met bovendien pastoor Sistermans als erevoorzitter en de kapelaan als geestelijk adviseur. Het kon niet uitblijven, muziekale successen werden gevierd (1953), gemeentlijke subsidies werden toegezegd. Enthousiame alom. Een en ander leidde uiteindelijk tot een fors gegroeide fanfare in de jaren 70 van de vorige eeuw.

In het decenium daarna liep de belangstelling voor deelname aan de fanfare langzaamaan terug. Er vond bezinning plaats en uiteindelijk werden toch een paar belangrijke beslissingen genomen. Zo werd besloten om de fanfare geen marsband meer te laten zijn. Dat is toch een aparte tak van sport. Nee, de fanfare is toen een niet onverdienstelijke concertband geworden. Tot op heden treedt de fanfare als zodanig op en met succes waarvan het verslag van Aad Janson in de Dorpsketting van 3 mei 2010 getuigt. U kunt dit verslag hier lezen.

Met dank aan http://nl.wikipedia.org/wiki/Fanfare_Juliana_Stompwijk en http://www.julianafanfare.nl/. Wel en wee van de fanfare is te volgen middels het twitteraccount http://twitter.com/debastrombonist.

Op dit moment van schrijven (oktober 2010) timmert de band Fool Speed Ahead flink aan de weg. Deze groep jongelieden maken enthousiast, hier en daar luide, maar altijd vlotte vrolijke muziek. Ze zijn daarom dan ook welkome gasten tijdens lokale happenings, als Vlonderpop.

Hierbij een zestal korte stukjes van alweer een tijdje geleden opgenomen materiaal (als het achtergrondmuziekje nog loopt dat eerst uitzetten natuurlijk):
Als er iemand is die wat meer over de geschiedenis en de plannen van deze band zou kunnen vertellen? wij houden ons aanbevolen!

Opmerking van de webredactie: wat zou het mooi zijn als de Stompwijkse muziekale creatievelingen eens een stel gedigitalisserde opnamen van hun eigen muziek ter beschikking zouden stellen aan stompwijk.nl. Dan kunnen we onze cultuurpagina mooi opleuken.

Wordt nog verder uitgewerkt.