Voor de gedrukte Dorpsketting verandert er in feite niks

Trouwe lezers van De Dorpsketting is natuurlijk de kleine verandering in de redactionele informatie -bovenaan iedere 1ste bladzijde van iedere Dorpsketting- opgevallen. Achter Web-site staat nu www.stompwijk.nl en niet meer www.dorpsketting.nl. Dat betekent niet dat op dit moment de oude en vertrouwde site voor de Dorpsketting is komen te vervallen. Maar dat gaat wel een keer gebeuren, de aanpassing is wat dat betreft een teken aan de wand.

De vraag is natuurlijk waarom de redactie en het bestuur van het Weekblad De Dorpsketting hebben besloten om een nieuwe website te gaan onderhouden? Welnu, daar is toch wel een aantal argumenten voor te noemen.

In de eerste plaats is de huidige www.dorpsketting.nl eigenlijk nodig aan een opknapbeurt toe. De website zou eigenlijk eens grondig moeten worden gemoderniseerd. Maar in plaats van een grondige verbouwing uit te voeren, is besloten iets nieuws te bouwen namelijk www.stompwijk.nl. Dat is veel gemakkelijker uit te voeren.

In de tweede plaats werd duidelijk dat niet al het nieuws dat een plaats krijgt in De Dorpsketting zich automatisch ook leent voor plaatsing op onze website, zoals nu het geval is. Immers, in veel gevallen is die informatie elders al op een website te vinden. In dergelijke gevallen zou ten hoogste kunnen worden volstaan met een simpele verwijzing. Men denke aan de informatie van gemeentewege bijvoorbeeld. Daarom werd besloten op de nieuwe website alleen nog maar dat nieuws te plaatsen dat een duidelijke Stompwijkse component heeft. Let wel, in het gedrukte blad De Dorpsketting blijft uiteraard wel ruimte bestaan voor dergelijke berichten. Kort en goed, voor de gedrukte Dorpsketting verandert er in feite niks.

In de derde plaats wilde het bestuur en redactie af van de ingesleten gewoonte om iedere maandagavond de berichten op www.dorpsketting.nl te vervangen door de nieuwe berichten. Hoewel de verouderde informatie natuurlijk niet wordt weggegooid, is het toch lastig om een iets ouder webbericht te kunnen lezen. In feite dient de lezer ook voor vrij recente berichten de archieffunctie te gebruiken. Dat is niet meer van deze tijd. Op www.stompwijk.nl blijven berichten langer direct beschikbaar.

In de vierde plaats wordt de informatie nu beter gestructureerd. Voorheen werden de berichten chronologisch -op invoertijd dus- getoond, nu zijn de bijdragen gegroepeerd op soort of herkomst. Op de nieuwe website zijn twee menu’s aangebracht, eentje in een rij bovenaan de website en eentje in een kolom aan de linkerkant van iedere webpagina. Bijna alle menukeuzes zijn uit te klappen, simpelweg door er op te klikken en dan openen zich uitrolmenu’s. Op deze wijze ontstaan in feite verwijzingen naar herkomst, ja op organisatie. Een voorbeeld: de politieberichten -voor zover er een Stompwijks belang is- zijn te vinden onder de menu ingang “Gemeente” en vervolgens “Politieberichten”, een ander voorbeeld, Stichting Oranjefeesten Stompwijk is te vinden onder “Instellingen” dan “Stichtingen” en dan “Oranjefeesten Stompwijk”. Een kind kan de was doen, bovendien -zoals gezegd- blijven berichten langere tijd beschikbaar. Zo kunt u dus vrij gemakkelijk straks ook de oude Adviesraadverslagen nog eens doorlezen. Zij staan alle bij elkaar.

In de vijfde plaats. Wat is een organisatie tegenwoordig nog die niet meedoet aan, of netjes gezegd, participeert in de nieuwe sociale media. Bedrijven, organisaties, overheden en gaat u maar verder, zijn er in toenemende mate van doordrongen dat je daar moet zijn waar je doelgroep is. Anders gezegd je moet proberen aan te sluiten bij de doelgroep en hoe je het ook wendt of keert een deel van onze doelgroep communiceert met elkaar of treft elkaar gebruik makend van die nieuwe mogelijkheden. Om de aansluiting bij die groep, vooral jongeren, niet te verliezen hebben bestuur en redactie daarom besloten in de nieuwe website ruimte te bieden voor de weergave van één van die nieuwe kanalen, Twitter. Uiteraard door zelf ook zo nu en dan eens de aandacht ergens op te vestigen; een op handen zijnde bijeenkomst van de Adviesraad, een aardige volleybalwedstrijd op donderdagavond, een antwoord op een vraag en gaat u zo maar verder, worden nu al via Twitter onder de aandacht gebracht. In feite hebben we het hier vooral over nadrukkelijke verwijzingen naar informatie die elders op www.stompwijk.nl is te vinden.

Bestuur en redactie vestigen daarom niet alleen uw aandacht op de vernieuwde website, waarvoor hierboven de redenen zijn genoemd, maar ook op ons twitteraccount: @stompwijkpuntnl. Uiteraard duikt deze specifieke informatie straks ook op in de redactionele informatie bovenaan iedere 1ste bladzijde van iedere Dorpsketting. Wij vragen u om ons twitteraccount ook te verspreiden onder familie, vrienden en kennissen. Zo kan een mooie gemeenschap van twitteraars ontstaan met hart voor Stompwijk en Stompwijkers.

Mocht u vragen hebben over onze nieuwe webkoers, of geinteresseerd zijn in meer uitleg over Twitter en het gebruik daarvan, meldt u dat dan bij redactie@dorpsketting.nl onder vermelding van ‘nieuwe koers’ of ’twitter’.

Namens redactie en bestuur, Aad Janson (Gzn).