Berichten

Vieringen in het Dorpshuis van de RK H.Laurentius Parochie.

I.v.m. de Restauratie van de Laurentiuskerk is door het Pastorale team besloten, dat de kerkelijke vieringen tot nader bericht in het Dorpshuis worden gehouden.

De collecte in de viering van KBO ontmoetingsdag 12 oktober, voor de restauratie bedroeg € 140,– Namens het kerkbestuur hartelijk dank.

De woensdagochtend vieringen komen tot nader bericht te vervallen.

  • Donderdag 21 okt. 19.00 uur. Rozenkransgebed in de pastorie. Voorganger Dhr. Jan v. Rijn
  • Zaterdag 23 okt. 19.00 uur. Woord en communieviering met het EMS koor. Voorganger Mw. Marianne Turk
  • Zondag 24 okt. 11.00 uur. Woord- en communieviering met samenzang. Voorganger Mw. Marianne Turk
  • Maandag 25 okt. 19.30 uur jaarvergadering van het EMS koor

Misintenties

Zaterdag 23 okt. 19.00 uur de overleden armen en weldoeners van de Parochie, Kees Luk, Jannie Suyten v. Leeuwen, Riet vurens de Kruiff, Overleden ouders v. Santen – Onderwater, Nico v. Bohemen, Jaap Vogelaar, Nel Janson v. Cassel, Zondag 24 okt. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de Parochie, Wim v.d. Helm, Jeanne Granneman – Zits, Joyce Granneman, Riet Knijnenburg v. Vliet Jaargetijde, Fam. v. Vliet v. Wissen, Fam. Knijnenburg v. d. Lubbe, Overleden fam. v. Rijn – Hoogeveen, Leen .v. Boheemen, Sjaak en Anja van Santen-Koot, Barry v Bohemen, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jannie Suijten .v. Leeuwen , Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom – Verhart, Annie van der Burg v. Veen.

Lectoren en Kosters

Zaterdag 23 oktober zondag 24 oktober
Lector geen Jan v. Rijn.
Misdienaars geen misdienaars: Dennis Luk/ Luca v . Santen
Koster Antoon. V. Santen Antoon v. Santen

Zoeterwoude:

Zaterdag 23 oktober 19.00 uur St. Jan Jongerenviering met Jongerenkoor. Voorganger. Pater v. d. Eijnden.

Missie zondag
In het weekend van 23 en 24 oktober geeft de Katholieke kerk aandacht aan het Missiewerk in de Katholieke kerk. Samen hebben wij als gelovigen een missie om andere volken te laten kennismaken met het katholieke geloof in al zijn verscheidenheid, aandacht voor het materiële als ook om Jezus zichtbaar te maken in elke hoek van deze aarde, Paus Benedictus vraagt om de kerken te steunen met uw gebed en in de collecte ter ondersteuning van priesters, seminaristen, religieuzen en parochies in de derde wereld landen. De gehele collecte is bestemd voor dit Doel.

Bedankt u bij voorbaat voor uw gave, Pauselijke Missiewerken ( Missio).