Mensen in Nood

De kledinginzameling voor Mensen in Nood in Stompwijk heeft 3300 kilo kleding opgebracht.

Namens Mensen in Nood heel hartelijk dank.

Wim Suyten