Ascheid Nel Klijn als voorzitster

Jaarvergadering  E. M. S.        

In de jaarvergadering van maandag 25 oktober jl. heeft mevr. Nel Klein afscheid genomen als voorzitster van ons koor. Nel is vanaf de doorstart in 1999 voorzitster geweest! Met nog enkele anderen heeft zij het voortouw genomen om in Stompwijk het eigentijds koor te behouden! Met enthousiasme elke maandagavond zingen en één zaterdag in de maand de viering verzorgen met mooie passende teksten, die worden verzorgd door de tekstgroep. Haar inzicht hebben we heel erg gewaardeerd en we bedanken haar voor het vele werk wat zij voor het E.M.S. koor heeft gedaan. Nel blijft gewoon zingen bij ons en we wensen haar nog vele jaren toe!Met mevr. Mirjam Olsthoorn als nieuwe voorzitster gaan we door!Heeft U misschien zin om ons koor te versterken? De sfeer is prima en de koffie staat klaar om 8 uur op maandagavond in de pastorie!

Het E.M.S. Bestuur