Op stap met de Museum plus bus

Katholieke  Bond van Ouderen te Stompwijk

Het bestuur van KBO Stompwijk is het gelukt om na 3 jaar van inschrijving in aanmerking te komen voor een gratis bezoek aan enkele musea. Onze keus is gevallen op maandag 24 januari, ‘s morgens brengen we een bezoek aan de Hermitage, hier is een prachtige collectie schilderijen en voorwerpen van bekende en onbekende meesters te zien. Deze collectie wordt regelmatig vernieuwd d.m.v. een samenwerkingsverband met de Hermitage van St. Petersburg in Rusland. ‘s Middags brengen wij een bezoek aan het van Gogh museum, de naam behoeft geen verdere uitleg.

 Het programma ziet er als volgt uit:

Vertrek ‘s morgens om 9.30 uur vanaf de sporthal “de Meerhorst” bij de sportvelden.

Aankomst bij de Hermitage om 10.30 uur, we beginnen met koffie en daarna volgt een rondleiding met gids.

Vanaf 12.00 tot 13.30 uur lunch en zelfstandig rondkijken in het museum.

Om 13.45 uur vertrek naar het van Gogh museum met programma van rondleiding en koffie.

Om 16.30 uur vertrek naar Stompwijk, zonder file aankomst om ongeveer 17.30 uur.

 Het bestuur heeft er voor gekozen om gezamenlijk de lunch te gebruiken in het café van de Hermitage. Deze lunch is niet bij het gratis arrangement inbegrepen; in groepsverband kost deze lunch €12, 50 per persoon te voldoen bij opgave, bij eventuele annulering kan geen restitutie van dit bedrag meer plaats vinden. Om iedereen gelijke kansen te geven start de opgave voor deze unieke activiteit op vrijdag 10 december vanaf 14 uur precies, eerdere opgave worden niet geregistreerd, er zijn 45 plaatsen beschikbaar, mensen met rollator of rolstoelen zijn welkom, per rolstoel moet een begeleider aanwezig zijn.

Opgave bij Antoon v Santen, telefoon 071-5804342 vanaf bovengenoemde datum en tijd.

Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door sponsoring van de Bank Giro Loterij.

 

Het bestuur van KBO Stompwijk