Nieuws van het peuterparadijs

Peuterparadijs wordt halve dagopvang en peuterspeelzaal

Vanaf 1 januari  2011 biedt peuterspeelzaal Peuterparadijs naast de gewone peuterspeelzaal uren van 8.45 uur tot 11.45 uur ook halve dagopvang van 8.00 uur tot 13.00 uur. Ouders die kiezen voor deze halve dagopvang uren kunnen,  wanneer zij allebei werken,  gebruik gaan maken van de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.  In het Peuterparadijs werken we momenteel met de methode Puk & Ko. Deze methode stimuleert op een speelse wijze de taalontwikkeling van het jonge kind. Deze methode biedt ook veel ideeën voor creatieve activiteiten. Daarnaast vinden we het belangrijk om de kinderen activiteiten aan te bieden die hun fantasie prikkelen, lezen we veel voor en is er een prettige buitenruimte met veel speelmateriaal voor de kinderen. Om 11.45 uur worden de kinderen opgehaald die de peuterspeelzaaluren afnemen. De kinderen van de halve dagopvang eten gezellig met elkaar en deze kinderen bieden we activiteiten tot zij om 13.00 uur kunnen worden opgehaald.

Met de start van deze halve dag opvang is de komst van een echt kinderdag- verblijf in Stompwijk weer een stukje dichterbij gekomen.  We hebben nog enkele plekken vrij op alle dagen op de peuteropvang peuterparadijs.  Bij vragen of aanmelden neemt u dan contact op met SKZ 071-5808010