Vreugdevuren in Leidschendam-Voorburg

In Leidschendam-Voorburg zijn er tijdens de komende jaarwisseling vier plekken waarop de gemeente vreugdevuren gedoogt. In Leidschendam zijn dat het President Kennedyplein in de Heuvelwijk en in de kern Stompwijk een ponton in de Stompwijksevaart.

Met het oog op de veiligheid bij deze vreugdevuren heeft de gemeente met bewoners afspraken gemaakt. Onder andere over de maximale afmetingen van de brandstapels en de materialen die daar op mogen. Per gedoogvuur zijn er particuliere beveiligers aanwezig die de veiligheid op en rond de vuren in de gaten en er voor zorgen dat schade aan de omgeving zo veel mogelijk beperkt blijft. Deze beveiligers zijn op oudejaarsdag vanaf 12.00 uur bij het opbouwen van de brandstapels aanwezig tot 4 uur nieuwjaarsnacht. Buiten deze vier plekken zijn vreugdevuren in Leidschendam-Voorburg niet toegestaan.

 

Ter voorkoming van illegale vreugdevuren kunnen inwoners de (vaak onveilige) opslag van brandbare materialen, die kennelijk bedoeld zijn om tijdens oud en nieuw op een brandstapel te belanden, melden bij het gemeentelijk meld- en informatiecentrum, telefoon 14070. De gemeente zorgt er dan voor dat deze materialen tijdig worden verwijderd.